Leveringsvoorwaarden

Cliënten sluiten een leveringsovereenkomst met IJsselheem over de aangeboden zorg en diensten. De algemene leveringsvoorwaarden met verblijf en zonder verblijf van brancheorganisatie ActiZ zijn onderdeel van deze overeenkomst evenals het zorgleefplan. In deze documenten worden de afspraken tussen IJsselheem en u verwoord en vastgelegd.

 

Indicatie

Wanneer u voor de zorg een indicatie nodig heeft, stelt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) eerst vast of, welke en hoeveel zorg u nodig heeft. Dat wordt de indicatiestelling genoemd. Na dit onderzoek ontvangt u een indicatiebesluit, waarin staat welke zorg u nodig heeft, op hoeveel zorg u recht heeft en hoe lang. U kunt het CIZ bereiken via telefoonnummer 088 7891130. Als u heeft aangegeven dat u de zorg door IJsselheem wilt laten uitvoeren, komt de indicatie automatisch bij ons binnen. Onze zorgconsulenten nemen dan contact met u op om de zorgvraag af te stemmen op uw wensen en onze mogelijkheden.

U kunt onze zorg en dienstverlening altijd particulier afnemen.