Doorzoek de IJsselheem website:  

Zorg en dienstverlening

De cliŽnten in de Amandelboom beschikken over een eigen appartement. De zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliŽnt, waarbij de zelfstandigheid zoveel mogelijk in acht wordt genomen. Een zorgplan wordt samen met de cliŽnt opgesteld. Voor ouderen die behoefte hebben aan een vaste dagstructuur is er de groepsverzorging psychogeriatrie.


De Amandelboom beschikt over bibliotheek, een kapsalon, een toko, een activiteitenruimte, een zaal voor familiebijeenkomsten en enkele logeerkamers. Ook kan men gebruik maken van de diensten van een fysiotherapeut en een pedicure. Daarnaast organiseert De Amandelboom verschillende activiteiten, zoals spelletjesmiddagen, het optreden van koren, bingo en uitstapjes. Enkele keren per jaar is er een themaweek. Elke dag zijn er dan activiteiten die gebaseerd zijn op het thema.

Kwaliteit

IJsselheem stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Periodiek wordt dat door een onafhankelijke instelling getoetst en in kaart gebracht. De Amandelboom scoort een rapportcijfer van 8,2.  Een overzicht van de uitkomsten van deze metingen (kwaliteitskaart) is terug te vinden op www.kiesbeter.nl onder verpleging en verzorging en/ of zorg aan huis. Op deze site zijn ook de rapporten van de inspectie en de cliŽntwaarderingsrapporten te raadplegen.


Wachtlijst

Een actueel overzicht van de wachtlijst vindt u hier.

Zie ook...