Doorzoek de IJsselheem website:  

Zorg en dienstverlening

CliŽnten van De Schans beschikken over een eigen appartement. Zij ontvangen die zorg die zij wensen en nodig hebben, waarbij zelfstandigheid zoveel als mogelijk wordt gestimuleerd. Samen met de cliŽnt wordt het zorgplan opgesteld. CliŽnten die een verpleeghuisindicatie hebben, kunnen verpleeghuiszorg ontvangen. 

Voor kortdurende opnamen bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis, ter ondersteuning van de thuissituatie of als vakantieopname of voor nachtopvang zijn appartementen beschikbaar. Daarnaast biedt De Schans ouderen die behoefte hebben aan een vaste dagstructuur de groepsverzorging psychogeriatrie.


Faciliteiten

De Schans beschikt over een seniorenrestaurant, bibliotheek, een interne kabelkrant, een kapsalon, een winkel, een grote recreatiezaal die ook gehuurd kan worden voor bijvoorbeeld verjaardagen en een logeerkamer. Binnen het complex is er kabeluitzending en kabelontvangst. Met de plaatselijke kerk bestaat een videostraalverbinding.

Activiteiten

CliŽnten kunnen elke dag meedoen aan een vast en gevarieerd activiteitenprogramma. Daarnaast worden er regelmatig wat grotere activiteiten of een themaweek georganiseerd. Een aantal activiteiten staat ook open voor cliŽnten van de aanleunwoningen.

Kwaliteit

IJsselheem stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Periodiek wordt dat door een onafhankelijke instelling getoetst en in kaart gebracht. De Schans scoort een rapportcijfer van 8,1.  Een overzicht van de uitkomsten van deze metingen (kwaliteitskaart) is terug te vinden op http://www.kiesbeter.nl/ onder verpleging en verzorging en/ of zorg aan huis. Op deze site zijn ook de rapporten van de inspectie en de cliŽntwaarderingsrapporten te raadplegen.

Vanuit onderzoekstechnische redenen is het niet mogelijk alle resultaten op deze deze site te publiceren. Hier vindt u daarom nog enkele aanvullende resultaten van het onderzoek onder de cliŽnten die in de aanleunwoniingen danwel zorg thuis ontvangen.


Wachtlijst

Een actueel overzicht van de wachtlijst vindt u hier.

Zie ook...