Doorzoek de IJsselheem website:  

Logopedie

De logopedisten van Woonzorgconcern IJsselheem onderzoeken, behandelen, begeleiden en adviseren volwassenen die problemen hebben op het gebied van: spraak, taal, stem, gehoor, kauwen en/of slikken ten gevolge van een beroerte, neuro-degeneratieve ziektes (bijvoorbeeld Parkinson, dementie) of door een andere oorzaak.


Het doel van logopedie is het zoveel mogelijk bereiken van herstel, het behouden van de huidige vaardigheden en/of het leren omgaan met een beperking. Hierbij hoort ook het omgaan met een eventueel communicatieondersteunend hulpmiddel. Naast de individuele therapie is er voor mensen met taalstoornissen (afasie) ook groepstherapie. Bij groepstherapie staat het omgaan met andere mensen met afasie en het onderhouden van de communicatiemogelijkheden centraal.

Specialisaties logopedisten IJsselheem:


• Klinische linguÔstiek
• Afasietherapie
• Mimetherapie
• Speech Music Therapie for Aphasia (SMTA)
• Slikproblemen bij volwassenen (dysfagie)
• Parkinson
• Dysartrie
• Taalstoornissen bij rechterhemisfeer laesie
• COPD

Vragenlijst voor gesprekspartners

De afdeling logopedie heeft een vragenlijst voor gesprekspartners ontwikkeld. Deze zijn voor een mannelijke en vrouwelijke partner te downloaden.

Hoe komt u bij de logopedist?

De logopedist werkt op verwijzing van de huisarts of de specialist.  Onderzoek en behandeling vinden plaats in onze praktijk. Wanneer u niet in staat bent naar de praktijk te komen bestaat de mogelijkheid om aan huis te behandelen.

Contact

Voor een afspraak kunt u contact openen met de afdeling logopedie van IJsselheem:

Locatie Zwolle, Revalidatiecentrum IJsselheem,
telefoonnummer: 038- 424 26 63

logo.zwolle@ijsselheem.nl

Locatie Kampen, Verpleeg en Revalidatiecentrum Myosotis
telefoonnummer: 038 – 339 4485
logo.kampen@ijsselheem.nl


De logopedisten zijn geregistreerd lid van:

NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

VKL Vereniging voor klinische lingiustiek

NVAT Nederlandse Vereniging van Afasie Therapeuten

Kwaliteitsregister