Doorzoek de IJsselheem website:  

Psycholoog

Binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen, op de dagbehandeling en de geriatrische poli doet de psycholoog op aanvraag van de arts een psychologisch onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan om inzicht te krijgen in het cognitief (geestelijk) functioneren, de stemming of persoonlijkheid van iemand.


Een neuropsychologisch onderzoek richt zich op het cognitief functioneren van iemand. Bijvoorbeeld, als iemand problemen heeft met denkprocessen zoals het geheugen, de taal, of het organiseren van handelingen. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van een beroerte (cerebro vasculair accident), of van andere ziektebeelden zoals dementie of depressie.
Onderzoek naar stemming en/of persoonlijkheid wordt bijvoorbeeld gedaan wanneer iemand erg somber of angstig is of wanneer er problemen zijn in het contact met anderen.
Op basis van het onderzoek wordt advies gegeven over hoe de behandeling van iemand het beste vorm kan krijgen en hoe iemand het beste kan worden begeleid.
Daarnaast biedt de psycholoog individuele- en groepsbegeleiding in de vorm van gesprekken bij problemen op psychisch gebied. Hierbij valt te denken aan begeleiding bij rouw- en verwerkingsproblematiek en depressie.

KOPgroep dementie

IJsselheem is gestart met een KOPgroep dementie. Dit is een behandelgroep voor mensen met beginnende dementie. Lotgenoten praten over wat dementie voor hen betekent in het dagelijks leven en hoe ze ermee kunnen omgaan. Naast praten is bewegen een onderdeel van het programma.

CliŽnten die meedoen met de KOPgroep komen wekelijks twee uur bij elkaar onder leiding van twee professionele begeleiders. Ze wisselen ervaringen uit en doen onderleiding van een (assistent) fysiotherapeut aan lichaamsbeweging.

Wie meer informatie wil over de KOPgroep kan zich wenden tot Marlous Siebum (psyhcoloog) 038 339 44 00.