Doorzoek de IJsselheem website:  

Zorg en dienstverlening

CliŽnten van Margaretha beschikken over een eigen appartement. Zij ontvangen die zorg die zij wensen en nodig hebben, waarbij zelfstandigheid zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Samen met de cliŽnt wordt een zorgplan opgesteld. CliŽnten die hiervoor een speciale indicatie hebben, kunnen we somatische verpleeghuiszorg bieden. Daardoor is het mogelijk om langer in het verzorgingshuis te blijven wonen. Bij deze vorm van zorg wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van het verpleeghuis. Daarnaast biedt Margaretha mogelijkheden voor kortdurende opname bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis, ter ondersteuning van de thuissituatie of als vakantieopname. Voor ouderen die behoefte hebben aan een vaste dagstructuur is er de groepsverzorging psychogeriatrie.


Margaretha beschikt over een bibliotheek, een restaurant, een winkeltje en een ruimte om bijvoorbeeld verjaardagen te vieren. Bovendien kan men gebruik maken van de diensten van een fysiotherapeut, een pedicure en een kapper.

Margaretha organiseert veel kleinere en grotere activiteiten voor cliŽnten, die vaak ook open staan voor cliŽnten van de aanleunwoningen. Bovendien is er ieder jaar een vakantieweek waaraan cliŽnten kunnen deelnemen.

Kwaliteit

IJsselheem stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Periodiek wordt dat door een onafhankelijke instelling getoetst en in kaart gebracht. Margaretha scoort een rapportcijfer van 8,0.  Een overzicht van de uitkomsten van deze metingen (kwaliteitskaart) is terug te vinden op http://www.kiesbeter.nl/ onder verpleging en verzorging en/ of zorg aan huis. Op deze site zijn ook de rapporten van de inspectie en de cliŽntwaarderingsrapporten te raadplegen.

Wachtlijst

Een actueel overzicht van de wachtlijst vindt u hier.

Zie ook..