Doorzoek de IJsselheem website:  

Zorg- en dienstverlening

In Myosotis wordt het zogenoemde ‘kleinschalig wonen’ concept gehanteerd. CliŽnten, die blijvend in het verpleeghuis worden opgenomen, biedt Myosotis een plaats aan in een van de 20 woningen. In deze woningen, bestemd voor 6 ŗ 7 cliŽnten, heeft iedere cliŽnt de beschikking over een eigen appartement. Daarnaast is er een gemeenschappelijke woonkamer. Onder begeleiding wonen en leven de cliŽnten in gewone bezigheden van alledag. Op deze manier wil Myosotis het vertrouwde leven van cliŽnten zo goed mogelijk voort zetten. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan privacy, huiselijke sfeer en een zinvolle dagbesteding.


Voor cliŽnten, die in verband met revalidatie tijdelijk in Myosotis worden opgenomen, zijn voornamelijk ťťnpersoonskamers beschikbaar. De reactiveerafdeling heeft twee tweepersoonskamers.

Myosotis beschikt over een kapsalon, een winkel, een groot restaurant en een stiltecentrum. De activiteitenbegeleiding biedt aan de cliŽnten van Myosotis de mogelijkheid deel te nemen aan diverse verenigingen. De bijna 50 verenigingen organiseren op verschillende dagdelen (ochtend, middag en avond) activiteiten. Daarvoor zijn 4 activiteiten/ verenigingsruimten beschikbaar. Tevens kunnen cliŽnten gebruik maken van de huisbibliotheek (boeken lenen en een leesruimte) waar ook het internetcafť is gevestigd.

Koninklijk diner

Eens per maand bieden de Stichting Welzijn Kampen en Myosotis een koninklijk diner in het restaurant van Myosotis. Opgave vooraf is noodzakelijk: 038 339 44 00.Kwaliteit

IJsselheem stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Periodiek wordt dat door een onafhankelijke instelling getoetst en in kaart gebracht. Myosotis scoort een rapportcijfer van 7,6.  Een overzicht van de uitkomsten van deze metingen (kwaliteitskaart) is terug te vinden op www.kiesbeter.nl onder verpleging en verzorging en/ of zorg aan huis. Op deze site zijn ook de rapporten van de inspectie en de cliŽntwaarderingsrapporten te raadplegen.

Wachtlijst

Een actueel overzicht van de wachtlijst vindt u hier.