Klachten of wensen voor verbetering? Wij horen het graag!

Een klacht? Wij horen het graag. We zien het als een advies voor het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. IJsselheem stemt haar zorg en dienstverlening af op de wensen van de klant en daarom horen wij graag wat beter kan.

Wat kunt u doen?

Als u een klacht heeft, is het altijd prettig om deze rechtstreeks te bespreken met degenen die betrokkenen zijn. Vaak leidt een goed gesprek tot duidelijkheid of een oplossing. Vindt u het lastig om uw klacht met de betrokkenen te bespreken of weet u niet precies hoe een klacht indienen in z'n werk gaat dan kunt u altijd een beroep doen op de klachtenfunctionaris.

Contact of een klacht doorgeven?
U kunt klachtenfunctionaris Kaat Vink rechtstreeks bereiken.
06 11 53 08 48

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris van IJsselheem, Kaat Vink, heeft een bemiddelende rol. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden eventuele verdere stappen ondernomen. U kunt bij Kaat Vink terecht voor advies, het bespreken van uw onvrede, het indienen van een klacht en informatie over de klachtenprocedure. Laagdrempelig en op de manier die voor u het prettigst is: telefonisch, per e-mail of schriftelijk.

De klachtenfunctionaris houdt contact met de Raad van Bestuur en informeert deze zo nodig. Wij hopen dat de klacht naar tevredenheid wordt opgelost. Is dat niet het geval, dan kunt uw klacht laten beoordelen door de klachtencommissie of zich direct wenden tot de geschilleninstantie.

Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit ter zake kundige leden met een zorg- en/of medische achtergrond. De commissie beoordeelt uw klacht en doet een niet-bindende uitspraak over de grondigheid daarvan. De uitspraak gaat altijd gepaard met aanvevelingen aan IJsselheem hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. De klachtencommissie neemt alleen schriftelijke (zowel digitaal als geschreven) klachten in behandeling. De werkwijze staat beschreven in de klachtenregeling.

Adres klachtencommissie:
Postbus 89
8260 AB Kampen