Klachten of wensen voor verbetering? Wij horen het graag!

Een klacht? Wij horen het graag. We zien het als een signaal voor het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. IJsselheem stemt haar zorg en dienstverlening af op de wensen van de klant en daarom horen wij graag wat beter kan.

Wat kunt u doen?

Als u een klacht heeft, is het altijd prettig om deze rechtstreeks te bespreken met degenen die betrokkenen zijn. Vaak leidt een goed gesprek tot duidelijkheid of een oplossing. Wanneer dat niet het geval is, kunt u altijd een beroep doen op de klachtenfunctionaris.

 

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris van IJsselheem heeft een bemiddelende rol. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden eventuele verdere stappen ondernomen. De klachtenfunctionaris houdt contact met de Raad van Bestuur en informeert deze zo nodig. Wij hopen dat de klacht naar tevredenheid wordt opgelost. Is dat niet het geval, dan kunt u terugvallen op de klachtencommissie.

 

Klachtencommissie

De klachtencommissie neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. De commissie geeft geen oordeel over een klacht. Zij geeft wel aan of ze de klacht gegrond of ongegrond acht. Bij gegrondheid van de klacht heeft zij de plicht een advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur.

Adres klachtencommissie:

Postbus 89

8260 AB Kampen

BOPZ-klachtencommissie

Voor klachten specifiek over de zorg rondom dementie (BOPZ), zoals over inperken van vrijheid kunt u natuurlijk contact opnemen met de klachtenfunctionaris of rechtstreeks met de klachtencommissie. Deze BOPZ-klachtencommissie kan beslissingen nemen die de organisatie moet nakomen.

Wilt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris of graag een klacht doorgeven?
U kunt de klachtenfunctionaris van Woonzorgconcern IJsselheem bereiken.
038 339 44 00