Klachten of wensen voor verbetering? Wij horen het graag!

Een klacht? Wij horen het graag. We zien het als een signaal voor het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. IJsselheem stemt haar zorg en dienstverlening af op de wensen van de klant en daarom horen wij graag wat beter kan.

Wat kunt u doen?

Als u een klacht heeft, is het altijd prettig om deze rechtstreeks te bespreken met degenen die betrokkenen zijn. Vaak leidt een goed gesprek tot duidelijkheid of een oplossing. Wanneer dat niet het geval is, kunt u altijd een beroep doen op de klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris van IJsselheem heeft een bemiddelende rol. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden eventuele verdere stappen ondernomen. De klachtenfunctionaris houdt contact met de Raad van Bestuur en informeert deze zo nodig. Wij hopen dat de klacht naar tevredenheid wordt opgelost. Is dat niet het geval, dan kunt u terugvallen op de klachtencommissie.

Klachtencommissie

De klachtencommissie neemt alleen schriftelijke (zowel digitaal als geschreven) klachten in behandeling. De werkwijze staat beschreven in de klachtenregeling.

Adres klachtencommissie:
Postbus 89
8260 AB Kampen

 

Wilt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris of graag een klacht doorgeven?
U kunt de klachtenfunctionaris van Woonzorgconcern IJsselheem bereiken.
038 339 44 00