Kwaliteit

De kwaliteit van onze zorg speelt een hoofdrol binnen IJsselheem. Vanzelfsprekend voldoen wij aan de gestelde kwaliteitseisen. Dat blijkt uit de HKZ-certificering voor al onze locaties. Het HKZ-certificaat biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Het wil zeggen dat IJsselheem het werk op zodanige wijze heeft georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Voor ons bestaat kwaliteit uit meer dan het voldoen aan regels. Het perspectief van de cliënt is ons vertrekpunt. Goede kwaliteit bewijst zich ook in tevreden cliënten.

Kwaliteit centraal in jaarverslag 2016
Kwaliteit is het thema van het jaarverslag van IJsselheem. We belichten onze visie op kwaliteit en laten deze doorschemeren in de interviews en natuurlijk tonen we de cijfers van 2016.
Jaarverslag 2016

Deskundige medewerkers

De kwaliteit van zorg wordt binnen IJsselheem gewaarborgd door het werken met goed gekwalificeerde en deskundige medewerkers. De wens van de cliënt is uitgangspunt voor de zorg en dienstverlening van IJsselheem. Het spreekt voor zich dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. De medewerkers van IJsselheem handelen volgens een privacyreglement en een speciale IJsselheem gedragscode. Wanneer er iets niet naar wens verloopt, kunnen cliënten, medewerkers en vrijwilligers terugvallen op de klachtenregeling en de klachtenfunctionaris.

Cliëntenwaardering voor zorg

Om te bepalen of er kwalitatief goede zorg geleverd wordt, is elke zorgorganisatie in Nederland verplicht om onder andere elke twee jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uit te voeren, de CQ. Het onderzoeksbureau van Facit voert dit voor IJsselheem uit.