Doorzoek de IJsselheem website:  

Mantelzorg

Visie op mantelzorg


IJsselheem vindt het belangrijk dat de kwaliteit van leven van cliŽnten zo hoog mogelijk is. Voor een goede leefsfeer van de bewoner zijn betrokkenheid en het zoveel mogelijk in stand houden van het eigen sociale netwerk essentieel.Als een cliŽnt op ťťn van de locaties van IJsselheem komt wonen, willen we voorkomen dat alles wat zo vanzelfsprekend was ineens wegvalt. Daarom vinden we investeren in de kennismaking en een wederzijdse goede afstemming met de bewoner ťn met de mantelzorger erg belangrijk.Als een mantelzorger samen met een familielid/naaste vůůr de verhuizing komt, biedt IJsselheem een luisterend oor. We willen graag weten wie de cliŽnt is en wat er in hem omgaat. Samen wordt gesproken over hoe de indicatie eruit ziet en wat hierbinnen de mogelijkheden zijn voor ondersteuning. De mantelzorger heeft de vrijheid om daarnaast zelf te beslissen of hij een bijdrage wil leveren bij de lichamelijke verzorging, activiteiten, huishoudelijke zorg of het eten. Uitgangspunt is hierbij dat wat de mantelzorger tot nu toe deed, op de locaties van IJsselheem gewoon door kan gaan. Het is fijn als de mantelzorger de verzorgende meehelpt wanneer hij daarvoor de gelegenheid heeft. Ook wordt gestimuleerd om activiteiten die er al waren te laten bestaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kerkelijke activiteiten, theaterbezoek of de kaartclub.

Binnen IJsselheem vinden we de betrokkenheid van de mantelzorger belangrijk. Wij bieden enige structuur waarmee een samenwerking tussen de mantelzorger en de verzorging in goede banen geleid kan worden.
Na de kennismaking blijft het voor de mantelzorger ťn IJsselheem belangrijk om contact te houden. Afspraken om hierbij de mogelijke communicatiekanalen te gebruiken zijn dan belangrijk. Een open overleg tussen de mantelzorger en medewerkers van IJsselheem kan leiden tot een goede samenwerking in het belang van de cliŽnt.