Doorzoek de IJsselheem website:  

Servicepunt Zorgwoningen

Servicepunt Zorgwoningen is het startpunt voor het vinden van een zorgwoning die past bij de wensen en behoeften van ouderen met een zorgvraag. Een zorgwoning is een huurwoning in de directe of nabije omgeving van een zorginstelling. Bewoners wonen er zelfstandig, maar kunnen gebruik maken van de zorg en deelnemen aan activiteiten die de zorginstelling organiseert voor de eigen bewoners.


Servicepunt Zorgwoningen is een organisatie die werkt voor zorgaanbieders Driezorg, Zorgcombinatie Zwolle en IJsselheem en voor de Zwolse woningcorporaties, Delta Wonen, SWZ en Openbaar Belang. Het Servicepunt is de verbindende schakel tussen mensen die behoefte hebben aan zorg – maar die graag zelfstandig willen blijven wonen – en het aanbod zorgwoningen in Zwolle. Er wordt gewerkt met één centrale wachtlijst.
Bij alle woningcorporaties en bij de receptie van de meeste zorginstellingen in de stad. Dat zijn de zogenoemde servicepunten, is een brochure met inschrijfformulier beschikbaar en kunnen medewerkers mensen  informeren over de mogelijkheden. Inschrijving kan geschieden bij alle servicepunten. U kunt ook het inschrijfformulier via de website www.servicepuntzorgwoningen.nl downloaden; daar vindt u ook de adressen van alle deelnemende organisaties en de servicepunten.


Om welke woningen gaat het

Het gaat om zogenaamde zorgzonewoningen:


Zorgwoningen in Zorgzone 1:


 • Westenholte (circa 2009 gereed)
 • AA-landen, zorgwoning Rivierenhof
 • 2 kamerwoning
 • 3 kamerwoning
 • AA-landen, Haringvliet (gereed in 2008)
 • 3 kamerwoning
 • Holtenbroek, zorgwoning Fermate
 • 2 kamerwoning met CIZ indicatie zorg + verblijf
 • 2 kamerwoning
 • 3 kamerwoning
 • Holtenbroek, zorgwoning Havezate
 • 2 kamerwoning
 • 3 kamerwoning
 • Stadshagen, de Wendakker
 • 2 kamerwoning
 • 3 kamerwoning
 • 4 kamerwoning
 • Stadshagen, Weteringsteate
 • 3 kamerwoning
 • Stadshagen, Ensemble (gereed in 2008)
 • 3 kamerwoning
 • Stadshagen, Werkeren
 • 2 kamerwoning
 • Assendorp, Achter de Hoven
 • 2 kamerwoning
 • 3 kamerwoning
 • Assendorp, Wiecherlinckstraat
 • 3 kamerwoning
 • Dieze, Curans (Hobbemastraat)(gereed in 2008)
 • 3 kamerwoning
 • Dieze, Arcadia
 • 2 kamerwoning
 • 3 kamerwoning
 • Centrum, Keersluis
 • 2 kamerwoning
 • Centrum, Lijnbaan
 • 3 kamerwoning
 • Zwolle-Zuid, zorgwoning Kievitsbloem
 • 2 kamerwoning
 • Zwolle-Zuid, zorgwoning Kievitsbloem
 • 1 kamerwoning met CIZ indicatie zorg + verblijf


Zorgwoningen in Zorgzone 2:


 • Zwolle-Zuid, rondom woonzorgcentrum de Kievitsbloem
 • Capellenpark 2 kamerwoning
 • Capellenpark 3 kamerwoning
 • Democratenlaan 2 kamerwoning
 • Democratenlaan 3 kamerwoning
 • Regentenstraat 2 kamerwoning
 • Regentenstraat 3 kamerwoning
 • Van der Capellenstraat 2 kamerwoning
 • Van der Capellenstraat 3 kamerwoning
 • Staatsmanlaan 3 kamerwoning
 • De Kempenearware 3 kamerwoning
 • Van Hogendorpware 3 kamerwoning
 • Van Hallware 3 kamerwoning
 • Dieze, rondom Driezorgwoningen Arcadia
 • Zerboltstraat 3 kamerwoning
 • Mombaerstraat 3 kamerwoning
 • Jupiterstraat 2 kamerwoning
 • Jupiterstraat 3 kamerwoning
 • Spuiflat etage 1-2-3, 3 kamerwoning
 • Spuiflat etage 1-2-3, 4 kamerwoning


Inschrijving en toewijzing

De inschrijvingen voor een zorgwoning worden centraal bijgehouden: er is dus één lijst met gegadigden. De plek op de lijst wordt bepaald door de mate van urgentie. Die urgentie wordt bepaald aan de hand van het inschrijfformulier en op basis van een intakegesprek met één van de zorgkundig intakers.

De urgentie en de specifieke zorgvraag van een gegadigde voor een woning heeft invloed op de aan te bieden woonruimte: voor zorgwoningen in de directe nabijheid van het woonzorgcentrum komen mensen met een grotere zorgbehoefte in aanmerking, voor de zorgwoningen in de schil (circa 500m.) van de woonzorgzone rondom een zorginstelling,  komen mensen met een lichtere zorgbehoefte in aanmerking. De voordracht voor een beschikbare woning zal worden gedaan door het toewijzingsteam, bestaande uit de zorgkundig intakers. Deze functionarissen zullen de aspirant-huurder ook tijdens het aanbiedings- en verhuurproces begeleiden. Het maakt niet uit of het om een zorgwoning behorende bij een woonzorgcentrum gaat of om een opgepluste woning van één van de woningcorporaties.


Meer informatie

Bij de recepties en balies van de zorginstellingen en woningcorporaties kunt u dus terecht voor brochures of voor inzage van een informatiemap en u kunt via hen in contact komen met één van de zorgkundig intakers van het Servicepunt. Die intakers verstrekken meer gedetailleerde formatie. Zij komen graag bij u  thuis om te overleggen en om samen de juiste zorgbehoefte te bepalen. Zij adviseren u bij het aangeven van een voorkeur voor een bepaalde locatie in de stad. En zij begeleiden u met advies en geven informatie wanneer u een woning toegewezen krijgt.


Eventuele vragen kunt u stellen aan één van de zorgkundigintakers tijdens het telefonisch spreekuur, van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 10.00 uur. Het rechtstreekse telefoon-nummer is 038-4561855. Zij zijn ook bereikbaar via email : info@servicepuntzorgwoningen.nl


Het toewijzingsteam bestaat uit Herma Handstede en Therèse Bessembinders; hun kantoor is gevestigd in woonzorgcentrum Rivierenhof, Zijpe 4, 8032 HX te Zwolle.


Ook wanneer er op een later tijdstip belangrijke wijzigingen in uw (gezondheids)situatie optreden kunt u de zorgkundig toewijzers tijdens de telefonische spreekuren daarvan op de hoogte brengen. Dit kán van invloed zijn op uw plaats op de wachtlijst.