Doorzoek de IJsselheem website:  

Vrienden van IJsselheem

De Stichting Vrienden van IJsselheem steunt Woonzorgconcern IJsselheem bij het aanbieden van zorg en dienstverlening aan haar cliŽnten. In de praktijk zijn er regelmatig zaken die nauwelijks of niet betaald kunnen worden uit de reguliere financiering. Zaken die erg belangrijk zijn voor het welzijn van de cliŽnten. De Stichting Vrienden van IJsselheem financiert met hulp van de donateurs ontspanningactiviteiten en voorzieningen voor de bewoners van alle locaties van IJsselheem. Dankzij de Vrienden worden veel wensen verwezenlijkt. Nog steeds zijn er middelen nodig om voorzieningen en activiteiten te kunnen financieren. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een rolstoelbus en het laten rijden daarvan en een mobiele geluidsinstallatie, maar ook voor recreatieve middagen en een vakantie voor bewoners. Zonder hulp kunnen de Vrienden van IJsselheem dit niet voor de bewoners realiseren. De Vrienden zijn afhankelijk van donaties, legaten en schenkingen. Om meer structurele inkomsten te verkrijgen, richt de stichting zich vooral op het verkrijgen van vaste donateurs.

Wordt u ook donateur?

Voor een klein bedrag per jaar bent u al een vriend van IJsselheem en draagt u bij aan een aangenaam verblijf voor de bewoners. U kunt de Stichting Vrienden van IJsselheem machtigen om jaarlijks een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven (machtigingsformulieren zijn op de locaties te verkrijgen). Uiteraard zijn eenmalige donaties van harte welkom. U kunt uw gift rechtstreeks overmaken op rekeningnummer 96.10.11.424 ten name van Stichting Vrienden van IJsselheem.