Doorzoek de IJsselheem website:  

cliŽntenraad

Elke locatie van IJsselheem heeft een eigen cliŽntenraad waarin bewoners en vertegenwoordigers daarvan zitting hebben. De cliŽntenraad behartigt de belangen van de bewoners en cliŽnten op locatie en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. Elke twee maanden spreekt de CliŽntenraad met de locatiemanager over de gang van zaken binnen het huis.


In de centrale cliŽntenraad van IJsselheem zitten vertegenwoordigers van de elf cliŽntenraden. De centrale cliŽntenraad bespreekt met de Raad van Bestuur (RvB) van IJsselheem onderwerpen die alle locaties betreffen. Alle cliŽntenraadsleden werken op vrijwillige basis en worden, bij hun werk,  ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Wet medezeggenschap
Een cliŽntenraad is via de wet medezeggenschap cliŽntenraden verplicht. In deze wet staan de rechten en plichten van de raad ťn van de organisatie. Ook geeft de wet aan over welke onderwerpen de cliŽntenraad mag adviseren. Elke raad heeft een eigen reglement. Hierin is geregeld voor welke onderwerpen de raad instemmingsrecht, dan wel adviesrecht heeft. Ook bepaalt het reglement de verkiezingen en zittingsduur, het aantal leden van de raad, de werkwijze en faciliteiten. De cliŽntenraad mag altijd, gevraagd of ongevraagd, advies uitbrengen.

CliŽntenraad en kwaliteitsbeleid
Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat er een cliŽntenraad is die invloed heeft op het beleid van IJsselheem. Temidden van iedereen die bij de zorgverlening is betrokken, is de cliŽntenraad de enige die kan spreken vanuit de ervaring van de bewoners. De onderwerpen voor de agenda worden in overleg vastgesteld. Deze variŽren van algemene onderwerpen zoals jaarplan, beleidsplan en kwartaalcijfers, maar ook specifieke onderwerpen zoals kwaliteit van de voeding, tuinverfraaiing, communicatie tussen de bewoners en de zorg. De cliŽntenraad geeft advies en daarna beslist de RvB.

Voor meer informatie: cliŽntenraden@ijsselheem.nl