Doorzoek de IJsselheem website:  

Kwaliteit


De kwaliteit van onze zorg speelt een hoofdrol binnen IJsselheem. Dat we daarin goed werk leveren, wordt onderstreept door de HKZ-certificering voor al onze locaties. Het HKZ-certificaat biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Het wil zeggen dat IJsselheem het werk op zodanige wijze heeft georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliŽnt is daarbij altijd het vertrekpunt. Het certificaat is bovendien belangrijk oor het verkrijgen van zorgfinanciering voor cliŽnten. Het HKZ-certificaat geldt drie jaar, tussentijds toetst men de organisatie minimaal halfjaarlijks.

De kwaliteit van zorg wordt binnen IJsselheem gewaarborgd door het werken met goed gekwalificeerde medewerkers en het hanteren van protocollen. De wens van de cliŽnt is uitgangspunt voor de zorg en dienstverlening van IJsselheem. Het spreekt voor zich dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. De medewerkers van IJsselheem handelen volgens een privacyreglement en een speciale IJsselheem gedragscode. Wanneer er iets niet naar wens verloopt, kunnen cliŽnten, medewerkers en vrijwilligers terugvallen op de klachtenregeling en de speciaal daarvoor in dienst zijnde klachtenfunctionaris.


CliŽntenwaardering voor zorg

Om te bepalen of er kwalitatief goede zorg geleverd wordt, is elke zorgorganisatie in Nederland verplicht om onder andere elke twee jaar een cliŽnttevredenheidsonderzoek uit te voeren, de CQ. Het onderzoeksbureau van Facit voert dit voor IJsselheem uit. De resultaten kunt u per locatie vinden onder het tabblad zorg- en dienstverlening.