Doorzoek de IJsselheem website:  

OrganisatiestructuurIndien u bovenstaande afbeelding wilt downloaden in PDF formaat klik dan hier.

Samenstelling raad van bestuur en managementteam
 • H. (Helene) Wüst, Raad van Bestuur
 • W.G. (Wiesje) Heeringa, directeur 
 • B. (Bert) Penninkhof, directeur
 • F.J. (Frank) Migchelbrink, locatiemanager Woon-, zorg- en dienstencentrum Maarlenhof
 • T. (Trees) Oldenburger, locatiemanager Woon-, zorg- en dienstencentrum Margaretha
 • H. (Hermien) van Helsdingen, locatiemanager Woon-, zorg- en dienstencentrum De Hazelaar
 • S. (Sjoukje) van der Maten, locatiemanager Hervormd woon-, zorg- en dienstencentrum De Amandelboom
 • M. (Marian) Kleiweg, locatiemanager Prot. chr. woon-, zorg en dienstencentrum De Schans
 • H. (Herman) van Amerongen, locatiemanager Woon-, zorg- en dienstencentrum De Meente
 • B. (Bea) Koele, locatiemanager verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis
 • J.A. (Jacqueline) van der Werff, locatiemanager Woon-, zorg- en dienstencentrum De Vijverhof
 • A. (Annelies) van Beem, locatiemanager verpleeg- en revalidatiecentrum Weezenlanden, Zorghuis Theodora Vos de Wael en stadswoningen
 • P. (Paul) de Jongh, locatiemanager Nieuwe Haven
 • A. (Arjan) Jansen, locatiemanager Werkeren
 • P.M. (Piet) Dijkstra, controller
 • J.H. (Jan) van Dooren, manager economische en administratieve dienst
 • J. (Jane) Moné, manager PO&O
 • W.A.M. (Will) Broekman, manager behandelsector
 • H.E.M. (Henriët) Bulte, facilitair manager
 • P.W.M. (Paula) van den Bogaart, manager beleid & innovatie
 • T.K. (Tieno) van der Velde, manager informatievoorziening & automatisering

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een toeziende en klankbordfunctie ten aanzien van de Raad van Bestuur en zij benoemt de leden. Daarnaast toetst zij het algemeen en financiële beleid, met inachtneming van de statuten van de Stichting Woonzorgconcern IJsselheem. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet binnen de organisatie werkzaam, maar bekleden een maatschappelijke functie.

De Raad van Bestuur

IJsselheem kent een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van Helene Wüst. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de exploitatie van IJsselheem en is, met inachtneming van de statuten, bevoegd om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de bestuurstaak uit te oefenen.

Managementteam

De Raad van Bestuur, de directeuren, de locatiemanagers, de manager behandelsector, de economisch administratief manager, controller, manager I&A, de facilitair manager, manager beleid & innovatie en de manager P & O vormen gezamenlijk het managementteam. In het MT wordt het algemeen concernbeleid voorbereid en ontwikkeld. Zij fungeert als klankbord voor de RvB en initieert en signaleert ontwikkelingen binnen de organisatie.