Doorzoek de IJsselheem website:  

OrganisatiestructuurIndien u bovenstaande afbeelding wilt downloaden in PDF formaat klik dan hier.

Samenstelling raad van bestuur en managementteam
 • H. (Helene) Wüst, Raad van Bestuur
 • B. (Bert) Penninkhof, directeur
 • H. (Hermien) van Helsdingen, manager Woonleefgebied Zwartewaterland
 • B. (Bea) Koele,manager Woonleefgebied Zwolle en manager bedrijfsvoering Geriatrische Revalidatie Zorgverpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis
 • J.A. (Jacqueline) van der Werff, manager Woonleefgebied Kampen
 • P.M. (Piet) Dijkstra, controller
 • J.H. (Jan) van Dooren, manager economische en administratieve dienst
 • J. (Jane) Moné, manager PO&O
 • W.A.M. (Will) Broekman, manager behandelsector
 • H.E.M. (Henriët) Bulte, facilitair manager
 • P.W.M. (Paula) van den Bogaart, manager beleid & innovatie
 • T.K. (Tieno) van der Velde, manager informatievoorziening & automatisering

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een toeziende en klankbordfunctie ten aanzien van de Raad van Bestuur en zij benoemt de leden. Daarnaast toetst zij het algemeen en financiële beleid, met inachtneming van de statuten van de Stichting Woonzorgconcern IJsselheem. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet binnen de organisatie werkzaam, maar bekleden een maatschappelijke functie.

De Raad van Bestuur

IJsselheem kent een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van Helene Wüst. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de exploitatie van IJsselheem en is, met inachtneming van de statuten, bevoegd om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de bestuurstaak uit te oefenen.

Managementteam

De Raad van Bestuur, de directeuren, de managers van de woonleefgebieden, de manager behandelsector, de economisch administratief manager, controller, manager I&A, de facilitair manager, manager beleid & innovatie en de manager P & O vormen gezamenlijk het managementteam. In het MT wordt het algemeen concernbeleid voorbereid en ontwikkeld. Zij fungeert als klankbord voor de RvB en initieert en signaleert ontwikkelingen binnen de organisatie.