Doorzoek de IJsselheem website:  

Werken bij IJsselheem

Woonzorgconcern IJsselheem wil een goede en betrouwbare werkgever zijn. IJsselheem streeft een respectvol en zorgvuldig organisatiebeleid na, dat gericht is op behoud van de balans tussen organisatiebelangen en individuele belangen.


IJsselheem is een organisatie in ontwikkeling. IJsselheem richt zich op een geÔntegreerde zorg en dienstverlening aan onze cliŽnten, waarbij de menselijke maat leidend is. De kernwaarden die wij bij onze zorg en dienstverlening ťn in het werken en samenwerken hanteren, zijn warmte, geborgenheid en veiligheid. De tevredenheid van onze cliŽnten staat voorop en is leidend voor ons handelen. Daarnaast zijn de tevredenheid van onze medewerkers en vrijwilligers en een gezonde financiŽle situatie belangrijke resultaatgebieden.
Onze dienstverlening vindt plaats vanuit de locaties, voornamelijk op wijkniveau. Daarvoor is het belangrijk dat de locaties herkenbaar zijn en een duidelijk ‘gezicht’ hebben.
Naast goede arbeidsvoorwaarden biedt IJsselheem nog meer, zoals spaarloon en levensloop, en is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het fietsenplan, bedrijfsfitness, scholing en faciliteiten voor loopbaanontwikkeling.


 

Door middel van periodieke tevredenheidsonderzoeken probeert IJsselheem zo goed mogelijk op de wensen van de medewerkers in te spelen en ze gemotiveerd te houden.


 

IJsselheem volgt de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (CAO VVT). Medewerkers kunnen zich voor hun ziektekosten verzekeren bij het IZZ, de zorgverzekeraar voor de gezondheidszorg. Daarnaast heeft IJsselheem collectieve werknemersverzekeringen afgesloten bij Het Groene Land/ Achmea en Univť. Het afsluiten van een verzekering bij een van deze verzekeraars levert een korting op de premie op.


 

Alle medewerkers van IJsselheem zijn voor hun pensioen verplicht collectief verzekerd bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, voorheen PGGM.


 

Informatie
Meer informatie over deze onderwerpen is aan te vragen bij het secretariaat van de afdeling PO&O, tel. 038 339 44 20 of via poo@ijsselheem.nl