Doorzoek de IJsselheem website:  

Zorg en dienstverlening

De cliŽnten die wonen in Werkeren beschikken over een eigen appartement en zij ontvangen die zorg die zij wensen en nodig hebben, waarbij zelfstandigheid zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Samen met de cliŽnt wordt een zorgplan opgesteld.


Medewerkers worden ingezet al naar gelang de behoefte van de cliŽnt aan ergo- of fysiotherapie, logopedie, de psycholoog, maatschappelijk werk, een diŽtiste, of geestelijke verzorging. Activiteitenbegeleiding vindt zowel individueel als groepsgewijs plaats.
In en rond het Grand Cafť speelt zich het sociale en culturele leven af, waarbij er een mix is van bewoners van Werkeren en mensen uit de wijk Stadshagen.
Medewerkers leveren ook zorg en diensten aan huis bij huurders van de appartementen elders in het gebouw en aan ouderen in de directe omgeving van gebouw Werkeren.

Kwaliteit

IJsselheem stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Periodiek wordt dat door een onafhankelijke instelling getoetst en in kaart gebracht. Werkeren scoort een rapportcijfer van 7,5.  Een overzicht van de uitkomsten van deze metingen (kwaliteitskaart) is terug te vinden op www.kiesbeter.nl onder verpleging en verzorging en/ of zorg aan huis. Op deze site zijn ook de rapporten van de inspectie en de cliŽntwaarderingsrapporten te raadplegen.Wachtlijst

Een actueel overzicht van de wachtlijst vindt u hier.