Doorzoek de IJsselheem website:  

Palliatief terminale zorg

Palliatief terminale zorg wordt verleend aan mensen van wie bekend is dat er geen kans op genezing meer is. Bij palliatieve zorgverlening wordt de cliŽnt tot de dood toe ondersteund om zo actief mogelijk te kunnen leven en worden naasten geholpen in zowel het omgaan met de zieke als bij de rouwverwerking na diens overlijden. De zorgverlening draait om de kwaliteit van leven en is er op gericht deze levensfase zo comfortabel mogelijk te laten zijn. Er is 24 uur per dag zorg. Zorgverleners bieden in goede onderlinge samenwerking de verpleegkundige, medische, maatschappelijke, geestelijke en overige zorg, die cliŽnt en naasten wensen.


Woonzorgconcern IJsselheem heeft in Kampen op haar locatie Myosotis de Melmerhof beschikbaar voor cliŽnten in de laatste fase van hun leven. De Melmerhof bestaat uit twee appartementen. Elk appartement bestaat uit een kamer voor de cliŽnt, een badkamer en toilet en een familiekamer/ logeerkamer. Het appartement kan naar eigen inzicht ingericht worden. Een bed, nachtkastje, twee stoelen, tafel, televisie en een pc- en telefoonaansluiting zijn aanwezig. Er gelden geen vaste bezoektijden. Familie/vrienden zijn altijd van harte welkom.

In Zwolle biedt IJsselheem op de locatie De Weezenlanden palliatief terminale zorg op de afdeling Celepooort. Daar zijn optimale faciliteiten voor mensen in de laatste levensfase die niet meer thuis kunnen worden verzorgd. 


Voor het gebruik van de palliatieve appartementen ‘Melmerhof’ in Myosotis en 'Celepoort' in De Weezenlanden is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) noodzakelijk. De afdeling zorgbemiddeling kan helpen bij het aanvragen hiervan.