Doorzoek de IJsselheem website:  

Aanvullende diensten

Als u vanuit de AWBZ of de WMO een indicatie voor zorg- en/of dienstverlening heeft staat hierin welke zorg of dienstverlening dit omvat. Wij spreken van een basisarrangement. De medewerker van IJsselheem gaat met u in gesprek om uw wensen zo goed mogelijk in dit basisarrangement in te passen. Vervolgens wordt dit vastgelegd in uw dossier (zorgleefplan).
Ervaring leert dat mensen ook graag diensten willen die niet onder hun indicatie van de WMO of AWBZ vallen.


IJsselheem biedt deze diensten tegen een vergoeding* aan. Hierbij kunt u denken aan:

•     Winkel
•     Kapper
•     Pedicure
•     Alarmering met spreekluister verbinding (als hier geen indicatie voor is)
•     schoonmaak (als hier geen indicatie voor is)
•     persoonlijke verzorging (als hier geen indicatie voor is)
•     advisering woningaanpassing
•     maaltijden aan huis service
•     maaltijden in het restaurant voor uw gasten (bij een indicatie met verblijf valt

        uw maaltijd meestal onder uw indicatie)
•     welzijnsactiviteiten individueel of in een groep, grote evenementen, verenigingsleven,

         bewegen voor ouderen (dit alles voor zover hier geen indicatie voor is)
•     Diensten van behandelaars (indien mogelijk met vergoeding vanuit uw

         ziektekostenverzekering)
•     Trainingen met hulpmiddelen zoals rollators of scootmobiel
•     Wasgoedfaciliteiten (als hier geen indicatie voor is)


Ook voor wensen die niet in dit lijstje staan kunt u contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling en begeleiding. De afdeling is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur op 038 - 425 77 07, e-mail: zbb@ijsselheem.nl


 

*IJsselheem heeft de tarieven voor haar dienstverlening vastgelegd in een tarievenlijst die u kunt opvragen bij de afdeling zorgbemiddeling en begeleiding van IJsselheem