Doorzoek de IJsselheem website:  

Zorgbemiddeling

Wanneer u zorg nodig hebt van IJsselheem is de kans groot dat u eerst met de afdeling zorgbemiddeling te maken krijgt. Deze afdeling is het centrale aanspreekpunt voor de zorg en dienstverlening van IJsselheem. Een team van deskundige medewerkers begeleidt u en geeft u uitleg over de mogelijkheden van zorgverlening binnen een indicatie.


Voor opname in onze verpleeg- en verzorgingshuizen en onze aanleunwoningen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op basis van deze indicatie worden zorg en diensten toegewezen die door de AWBZ worden vergoed. Nadat wij deze indicatiestelling van het CIZ hebben ontvangen, nemen wij contact met u op en bespreken we de mogelijkheden die het best passen bij uw zorgvraag. De afdeling zorgbemiddeling kan u ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie.

Wanneer u ouder dan 80 bent en u wilt gebruik maken van verzorgings- of verpleeghuiszorg van IJsselheem, dan kan dat eenvoudig worden geregeld. IJsselheem kan op basis van de regels zelf vaststellen of u in aanmerking komt voor opname en een indicatiemelding aanvragen bij het CIZ.

Wachtlijst

Voor opname in onze verpleeg- en verzorgingshuizen kan een wachtlijst bestaan. Wanneer dat het geval is, zoeken we samen met u naar een alternatief. Voor een actueel overzicht van de wachtlijst klikt u hier.

Zorg thuis

Wilt u thuis blijven wonen en wel gebruik maken van de zorg en dienstverlening van IJsselheem, dan biedt IJsselheem mogelijkheden voor zorg aan huis. Voor hulp in de huishouding kunt u zich melden bij de gemeente en aangeven dat uw voorkeur uitgaat naar dienstverlening door een van onze locaties.
Voor al onze zorg en dienstverlening geldt dat u deze ook particulier kunt inkopen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling te bereiken op 038-425 77 07 of mailen naar zbb@ijsselheem.nl