Leveringsvoorwaarden

Cliënten sluiten een Zorg- en dienstverleningsovereenkomst met IJsselheem over de aangeboden zorg en diensten. De algemene leveringsvoorwaarden met verblijf en zonder verblijf van brancheorganisatie ActiZ zijn onderdeel van deze overeenkomst evenals het zorgleefplan. In deze documenten worden de afspraken tussen IJsselheem en u verwoord en vastgelegd.