Dagbesteding met behandeling

De dagbesteding kan aangevuld worden met behandeling. Dagbesteding met behandeling is een vorm van hulpverlening waarbij cliënten gedurende één of meerdere dagen per week gebruik maken van de verschillende diensten van het verpleeghuis om de zelfstandigheid in stand te houden of te verbeteren. De dagbehandeling geeft adviezen ter ondersteuning van de thuissituatie.

IJsselheem biedt op de locaties Myosotis en Nieuwe Haven therapieën die uiteenlopen van logopedie en ergotherapie tot het bieden van een duidelijke dagstructuur en leren omgaan met beperkingen.