Geplaatst op 30 december 2022

IJsselheem en Hanzeheerd fuseren juridisch per 31 december 2022 

Op 1 juni 2021 vond de bestuurlijke fusie tussen IJsselheem en Hanzeheerd plaats, waarmee Hanzeheerd onderdeel werd van de Stichting IJsselheem Holding. Per 31 december 2022 volgt de juridische fusie. De Hanzeheerd locaties - De Bongerd en Brinkhoven - vallen vanaf die datum onder de Stichting IJsselheem. 

Op weg naar verpleeghuiszorg

Medio 2020 concludeerde toenmalig bestuurder Jos Bleijenberg dat blijvende samenwerking moest worden gezocht met een collega-organisatie om zorg aan cliënten toekomstbestendig en kwalitatief verantwoord voort te kunnen zetten. Een bestuurlijke fusie met IJsselheem volgde, waarna onder leiding van het transitieteam de benodigde verbeterstappen zijn gemaakt op het terrein van kwaliteit en veiligheid van zorg. Tevens is veel aandacht besteed aan het inrichten van de bedrijfsvoeringsprocessen. Zowel de ondernemingsraad als de cliëntenraad van Hanzeheerd zijn nauw bij deze transitie betrokken en vonden een goede samenwerking met de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad van IJsselheem.  

Karin Leferink: “Ik ben trots op de wijze waarop alle betrokkenen en in het bijzonder de medewerkers van Hanzeheerd hun schouders onder deze transitie hebben gezet. Zij maakten zich nieuwe manieren van werken eigen om de zorg naar een hoger niveau te brengen en daarmee klaar te zijn voor een toenemende en complexere zorgvraag. We hebben veel van hen gevraagd maar zijn blij te horen dat zij met enthousiasme het IJsselheem uniform gaan dragen”.  

Feestelijke markering

De feestelijke markering van de fusie vond op 7 december jl. plaats. Cliënten, medewerkers, vrijwilligers, leden van de raad van toezicht en externe genodigden vierden de fusie met koffie en gebak en het onthullen van de nieuwe naamborden op de gevels van de locaties. Tevens werd het eerste exemplaar van de verhalenbundel ‘Uit het geheugen van Hanzeheerd’ uitgereikt aan de mensen die hun verhaal over het leven en werken in Hanzeheerd deelden.  

Een tevreden cliënte die woont in De Bongerd vertelde tijdens dit feestelijke moment: “ik vind het mooi dat de zusters van de zorggroep me nog steeds vertellen hoe leuk en lief Harmen altijd was.”  

IJsselheem vanaf 2023

IJsselheem heeft woonlocaties in Zwolle, Kampen en Zwartewaterland en twee revalidatiecentra in Kampen en Zwolle. Naast zorg en behandeling op haar locaties biedt de organisatie wijkverpleging, dagbesteding en revalidatiezorg aan huis in de drie gemeenten. Met de locaties Brinkhoven en de Bongerd voegt IJsselheem twee woonlocaties, wijkverpleging,  dagbesteding en revalidatiezorg  in de twee gemeenten aan haar zorgaanbod toe waarbij zij hun herkenbare verbondenheid met de lokale samenlevingen in Hattem en Heerde zullen behouden.  

De dagelijkse leiding op beide locaties blijft in handen van vertrouwde gezichten, regisseurs Fenna Hulsing en Margreet van Wieren. Barbara Versteegen (directeur Wonen en Leven), neemt per 1 januari 2023 de algemene leiding over van Bea Koele (transitiemanager) omdat de twee locaties worden toegevoegd aan het domein Wonen en Leven.  

Karin Leferink, raad van bestuur  

Deel deze pagina