IJsselheem heeft een eigen VAR

Dinsdag 7 maart is de medezeggenschap binnen IJsselheem officieel verrijkt met een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Met hun handtekening bekrachtigden Ivonne Huijsman, voorzitter VAR, en Karin Leferink, raad van bestuur van IJsselheem het ‘Reglement Verpleegkundige Adviesraad IJsselheem’.

Verpleegkundigen hebben een belangrijke en veelzijdige rol binnen IJsselheem. Met hun kennis van de praktijk kunnen zij waardevolle adviezen geven. Daarom is er een VAR in het leven geroepen. In de VAR zitten verpleegkundigen en verzorgenden die spreken en adviseren namens alle zorgmedewerkers werkzaam binnen IJsselheem. Zij geven via de VAR input vanuit het verpleegkundige zorgdomein, zodat kwaliteit van zorg èn werken blijvend aandacht krijgt en gestimuleerd wordt.
 
Ivonne Huijsman: “De verpleegkundigen en verzorgenden hebben veel vakkennis en kunnen waardevolle adviezen geven. De VAR geeft een stem aan alle zorgmedewerkers van IJsselheem en spreekt met de raad van bestuur om gevraagd en ongevraagd te adviseren en de kwaliteit van zorg te verbeteren”.
 
Ook Karin Leferink toonde zich een opgetogen bestuurder. “Een VAR is van belang omdat met hun inzet de blik vanuit het zorgdomein goed meekijkt naar beleidsontwikkelingen die we bij IJsselheem voorstaan. Naast meedenken over thema’s die binnen IJsselheem al spelen verwacht ik ook dat deze VAR thema’s zal agenderen die nu nog geen aandacht krijgen. Hiermee komt de stem van verpleegkundigen sterker aan tafel, het helpt besluiten in de organisatie te verrijken."
 
Om de installatie van de VAR te markeren is in de tuin van hoofdlocatie Myosotis in Kampen een pruimenboom gepland, om hiermee ook symbolisch het vooruitzicht van een de vruchtbare samenwerking te onderstrepen.

Deel deze pagina