Geplaatst op 20 november 2020

Nieuwe website Regionale Zorgalliantie Zwolle gelanceerd

De Regionale Zorgalliantie Zwolle heeft een eigen website gelanceerd. IJsselheem is aangesloten bij deze zorgalliantie.

Op de website zorgalliantiezwolle.nl is informatie te vinden over de alliantie, haar doelstellingen, werk in uitvoering en inspiratiesessies. Ideeën voor samenwerking om de zorg toekomstbestendig en betaalbaar te houden of suggesties voor innovaties kunnen via de website worden ingestuurd.

Over de RZA 
De Regionale Zorgalliantie Zwolle (RZA) is een netwerk van bestuurders uit zorg en welzijn waarin domein overstijgend wordt samengewerkt aan preventie en (positieve) gezondheid. Gestreefd wordt inwoners in onze regio te helpen gezonder en vitaler te zijn, waarin zij eigen regie hebben. De volgende programmalijnen vormen de focus van ons werk in uitvoering: 

  • Transitie van zorg  
  • Mentaal welbevinden 
  • Leefstijl 
  • Arbeidsproblematiek 

Rol IJsselheem 
IJsselheem participeert in de Regionale Zorgalliantie Zwolle. En brengt daar bijvoorbeeld het perspectief van eigen cliënten en medewerkers in op bepaalde thema’s. Karin Leferink, Raad van Bestuur IJsselheem: “De maatschappelijke opgave voor IJsselheem gaat verder dan alleen zorgen voor onze huidige cliënten. We hebben als partners een opdracht naar de toekomst toe om samen de zorgvragen en bijbehorende kosten beheersbaar te houden. Ook kan er achter een zorgvraag meer problematiek schuilen, zoals laaggeletterdheid of schulden. In de RZA kunnen we deze thema’s gezamenlijk met onze expertises oppakken.” IJsselheem beschouwt de alliantie als zeer waardevol. Karin Leferink: “In de zorgalliantie is sprake van gelijkwaardigheid. De stem van het ziekenhuis of de huisartsenorganisatie is net zo krachtig en waardevol als die van IJsselheem. Ook zorgt de alliantie dat we bij vragen of moeilijkheden snel toegang hebben tot elkaars organisaties. En dat is, zeker in coronatijd, redelijk essentieel gebleken.”  

Een herkenbaar gezicht in de regio  
Samen met de website is ook een nieuwe huisstijl en logo ontwikkeld. Zo heeft de RZA een nieuw en herkenbaar gezicht in de regio gekregen. Naast een website is ook een nieuwe LinkedIn-pagina gelanceerd. Via de website en LinkedIn-pagina blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en bijeenkomsten. 

Deel deze pagina