Geplaatst op 21 december 2023

Ontdek het jaarplan 2024

Met trots presenteren we ons jaarplan voor 2024. Hierin is te lezen welke plannen we het komende jaar willen realiseren.

Waarom dit belangrijk is: Onze drijfveer blijft dat ouderen in onze regio hun leven doorleven op een manier die bij ze past, nu en in de toekomst. We willen dat ouderen zelf de regie hebben en zo zelfstandig mogelijk blijven, ook als ze ondersteuning nodig hebben.

Wat we doen: We bespreken wat mensen zelf kunnen, wat ze kunnen leren, en hoe hun netwerk, samen met technologie en hulpmiddelen, kan helpen. Bij IJsselheem denken we mee, organiseren we, en bieden we professionele zorg wanneer dat nodig is.

Uitdagingen en de weg vooruit: De vraag naar ouderenzorg groeit, en dat is een flinke uitdaging die we samen aangaan. Het betekent dat we in de toekomst meer ouderen ondersteunen met hetzelfde aantal medewerkers. Dit vraagt om nieuwe manieren van denken en werken. Zo willen we ervoor zorgen dat ouderen nu en in de toekomst een goed leven hebben. Én dat jij als medewerker plezier en voldoening blijft halen uit je werk.

Totstandkoming: Voor de inhoud van dit jaarplan hebben we dankbaar gebruikgemaakt van de input die we hebben gekregen bij locatieberaden, gesprekken met medewerkers en in afstemming met CMR, OR, VAR, medische vakgroep, de raad van toezicht en het Kompas. Onze gezamenlijke inzet en betrokkenheid hebben geleid tot een plan dat ons houvast gaat geven het komende jaar. Tegelijkertijd kijken we ook verder dan 2024. In 2024 delen we ons nieuwe Strategisch Kompas: Onze blik op 2030, waarin we de koers uitzetten voor de langere termijn. Daarover delen we later meer.

Lees hier het Jaarplan van 2024

Deel deze pagina