Onze blik op 2030

Vooruitkijken is noodzakelijk om de ontwikkelingen in het zorglandschap vorm en inhoud te geven. Daarom zijn we, IJsselheem, in 2023 begonnen met het herijken van ons Strategisch Kompas. Een strategie die rekening houdt met en zich voorbereid op de majeure veranderingen die op ons af komen.

‘Onze blik op 2030’ schetst het beeld zoals we nu kijken naar de ontwikkelingen in de ouderenzorg, hoe wij hier op anticiperen en invulling geven aan de zorg en ondersteuning die wij bieden.
 
Onze blik op 2030
 
Niets nieuws: De vergrijzing neemt sterk toe; niet alleen de huidige ouderen worden ouder, ook de oudere van de toekomst leeft langer. Dat betekent meer ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit stelt ons voor een flinke opgave, zeker als we het blijven doen zoals we het altijd deden. Wetende dat onze middelen schaars zijn, moeten we ook anders gaan werken. Dit vraagt een andere blik op zorg en ondersteuning; van ons én van de maatschappij. Want de zorg van morgen is geen opgave voor de zorgsector alleen maar voor de maatschappij als geheel.
 
Handvaten
Hoewel niet alles tot in detail is uitgewerkt, verschaft deze strategie stevige handvaten om onze doelen te verwezenlijken. In de werkagenda ziet u op welke onderdelen we gaan verfijnen en specifieker worden. Met dit document als kompas, richten we ons op een gezonde en veerkrachtige toekomst voor IJsselheem en de regio waarin zij actief is.
 
Leest u mee?

Deel deze pagina