Geplaatst op 10 juni 2024

Twee jaar Acute Opname Herstelafdeling (AOH): een succesvol begin

In januari 2022 richtte IJsselheem de Acute Opname Herstelafdeling (AOH) op. Het doel? Acute opname plek bieden voor korte klinische revalidatie. Na twee jaar pionieren is het met recht een succesverhaal.

Maar eerst terug naar het begin: het idee voor de AOH ontstond uit de wens om een expertise afdeling voor acute opnames voor ouderen te starten. Lucie van Iersel, specialist ouderengeneeskunde bij IJsselheem, en Janine Schrijver, physician assistant bij IJsselheem, zagen de noodzaak voor korte klinische revalidatie en gespecialiseerde zorg buiten het ziekenhuis. Tijdens de COVID-19 pandemie bleek er een grootte behoefte aan acute, kortdurende revalidatie die IJsselheem kon bieden. Hierdoor werd de oprichting van de AOH versneld. 

Een AOH, binnen de ouderenzorg, was nog nooit eerder opgericht, maar dankzij het vertrouwen en de steun van de raad van bestuur en management van IJsselheem en de zorgverzekeraar werd het toch mogelijk. Zij gaven de ruimte om het idee verder te onderzoeken en uit te voeren. Zo werd er gestart met vijf bedden, eerst gericht op cliënten die direct vanaf de Spoedeisende Hulp (SEH) kwamen. Tijdens opname krijgen cliënten een intensief behandelplan met duidelijke doelen, waardoor ze binnen 14 dagen weer naar huis kunnen om verder te herstellen. 

Nauwe samenwerking tussen SEH Isala en de AOH 
In de eerste twee maanden werd er alleen gekozen voor opnames vanaf Spoedeisende Hulp (SEH). De eigen medische behandelaren deden zelf de triage om de effectiviteit van de drie triagevragen te toetsen. Het doel? Een soepele en snelle overgang voor cliënten. Deze samenwerking leverde een waardevolle leercurve op. Medische en verpleegkundige teams leerden hoe ze elkaar het beste kunnen ondersteunen, wat leidde tot een effectievere en efficiëntere samenwerking. 
 
Na een succesvolle periode, werd besloten de AOH uit te breiden naar 10 bedden. Hierbij werd de mogelijkheid gegeven aan de huisartsen in de regio om ook patiënten aan te melden voor een korte klinische revalidatie. Aanmelden kan via het Regionaal Coördinatiepunt Patiëntenspreiding Zwolle en omgeving.  
 
De samenwerking met de huisartsen heeft de instroom sterk doen toenemen, waarbij de beddencapaciteit naar 15 is opgehoogd, zodat opname 7 dagen per week tussen 08.30 en 22.00 mogelijk blijft. Op deze manier draagt IJsselheem bij aan de acute zorg welke steeds meer op de voorgrond komt te staan binnen de ouderzorg.  

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Janine Schrijver, physician assistant, via 06 113 036 22 of j.schrijver@ijsselheem.nl.  

Deel deze pagina