Nieuws

Update coronavirus 20 mei 2020

Geplaatst op 20 mei 2020 om 20:00

Update coronavirus 20 mei 2020

De afgelopen periode was zwaar en emotioneel; er was sprake van ziekte, van het verlies van dierbaren en het gemis van nabijheid. Na gezamenlijk voor veel uitdagingen te hebben gestaan, bevinden we ons momenteel in een nieuwe fase. Op al onze locaties zijn inmiddels nieuwe vormen van contact mogelijk. Elkaar ontmoeten, samen praten en zélf zien hoe het met iemand gaat; dat heeft zoveel waarde in deze tijd. 
 
Huidige situatie bij IJsselheem 

Bij IJsselheem zijn op dit moment nog ongeveer 9 cliënten bewezen besmet met corona. Daartoe behoren ook mensen die vanuit het ziekenhuis of de thuissituatie verpleegd worden op de corona-afdeling in ons revalidatiecentrum. 
 
Kijken naar wat wél kan 
Het coronavirus maakt inmiddels al een tijd onderdeel uit van onze maatschappij. Overal in Nederland wordt gewerkt aan het opnieuw vormgeven van de samenleving. Niet alles is zomaar meer mogelijk. Tegelijkertijd blijven we, ook binnen IJsselheem, kijken naar wat wél kan. Zo pakken we, daar waar het kan, op locatie voorzichtig weer gezamenlijke welzijnsactiviteiten op, zoals samen koffiedrinken of samen eten in het restaurant. Uiteraard in kleine groepjes en met inachtneming van de regels voor afstand en hygiëne.  
 
Persconferentie en bezoekregeling 
Op dinsdag 19 mei heeft minister De Jonge in de persconferentie aangegeven perspectief te willen bieden aan bewoners en naasten van verpleeghuizen. Per 25 mei mag daarom iedere verpleeghuislocatie die aan álle eisen voldoet, bezoek toe laten volgens de geldende randvoorwaarden. 

Bij IJsselheem maken we per locatie een plan voor het weer toestaan van bezoek. Wij doen dit zorgvuldig, met inachtneming van alle geldende regels en samen met cliënten, naasten, de cliëntenraad en medewerkers. De voorbereiding en organisatie hiervan vraagt tijd. We zorgen ervoor dat uiterlijk 15 juni, op alle locaties die vrij zijn van besmetting, bezoek weer mogelijk is. Mocht er onverhoopt toch besmetting worden geconstateerd dan moet, in afstemming met de GGD, de bezoekregeling tijdelijk worden stopgezet. 
 
Indien de locatie waar u of uw dierbare woont voldoet aan alle voorwaarden voor openstelling voor bezoek dan hoort u dit rechtstreeks van de locatie. Daarbij wordt duidelijk aangegeven hoe deze bezoekregeling er uitziet en wanneer deze ingaat.  

Vragen of contact 
Heeft u vragen over de maatregelen rondom het coronavirus en de aanpak van IJsselheem? De meest gestelde vragen en antwoorden staan op onze website www.ijsselheem.nl. Ongetwijfeld zijn er meer persoonlijke vragen waar u graag antwoord op wilt. Stel uw vraag dan aan medewerkers op de locatie waar uw dierbare woont. Of neem contact op via: 088 - 339 44 00 of info@ijsselheem.nl. Ons Klant Contact Centrum is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur. 
 
Tot slot 
Ik bewonder de drive waarmee onze medewerkers aan het werk zijn. En ik wil nogmaals mijn dank naar u uitspreken. Voor uw vertrouwen, geduld en steunbetuigingen, maar ook voor uw suggesties over hoe we dingen beter kunnen doen. Samen kijken we weer vooruit, naar de toekomst. 

Karin Leferink   
Raad van Bestuur IJsselheem