Nieuws

Gezocht: voorzitter lokale cliëntenraad Maarlenhof

Geplaatst op 15 januari 2020 om 10:28 | Maarlenhof

De cliëntenraad van Maarlenhof zoekt per 1 maart 2020 een nieuwe voorzitter, die gericht is op samenwerking, open staat voor verandering en tegelijkertijd de belangen van cliënten niet uit het oog verliest.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Maarlenhof behartigt de (algemene) belangen van bewoners en draagt bij aan het bevorderen van zeggenschap en inspraak van mensen die in Maarlenhof wonen. Zij doet dit in een veld dat volop in beweging is door nieuwe landelijk wetten, maar ook door het doorontwikkelen van zeggenschap van cliënten binnen IJsselheem. Zo is in Maarlenhof net gestart met cliëntvertegenwoordigers voor de vier woningen waar mensen met een psycho-geriatrische aandoening wonen.

De raad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Onderwerpen op de agenda zijn de woonsituatie, het welzijn en de zorg voor de bewoners in Maarlenhof. Om te weten wat belangrijk is voor bewoners gaat de cliëntenraad op verschillende manieren hen en hun naasten in gesprek. Op die manier zetten we ons in voor het verbeteren van het wonen en leven van mensen in Maarlenhof.

Wie zoeken we?

Naast de algemene eisen die in principe voor alle leden van de cliëntenraad gelden, zoals het onderscheid kunnen maken tussen cliëntenbelang en belang(en) van de instelling, het eigen persoonlijk belang en het belang van cliënten in het algemeen en het hebben van directe ervaring of betrokkenheid bij de ouderenzorg, vragen we van de voorzitter de volgende competenties:

  • Voldoende tijd en energie beschikbaar hebben.
  • Leiding kunnen geven aan de vergadering.
  • Het vermogen de leden te stimuleren tot een bijdrage.
  • In staat zijn om de belangen van de cliëntenraad te behartigen (onderhandelings- en besluitvaardigheid) en een functionele samenwerkingsrelatie op te bouwen met medewerkers en management.
  • Overzicht hebben over en inzicht hebben in ontwikkelingen binnen de zorg(instelling).

Wij bieden samenwerking met een groep enthousiaste cliëntenraadsleden, een vergoeding voor gemaakte onkosten en de mogelijkheid tot ontwikkeling door trainingen en workshops.

Contact

Herkent u zichzelf in bovenstaande en wilt u zich graag inzetten voor de belangen van de bewoners van Maarlenhof, dan horen we graag van u! U kunt contact opnemen met Linda Meijer, adviseur medezeggenschap cliënten: 06 40 68 20 57 of via clientenraden@ijsselheem.nl. We ontvangen uw reactie graag voor 5 februari a.s. Wilt u eerst meer informatie? Dan kunt u ook contact opnemen met Reiny Westendorp, huidig voorzitter van de cliëntenraad: 06 44 96 04 30.