Veel gestelde vragen over Corona

De meest gestelde vragen en antwoorden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Waarom heeft IJsselheem de deuren gesloten?

We hebben de deuren gesloten om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Deze maatregel is vooral bedoeld om het contact tussen mensen terug te brengen. En om de groepen, waarin mensen elkaar kunnen treffen, zo klein mogelijk te houden. Door de deuren te sluiten brengen we de intensiteit van de contacten flink terug op onze locaties. Zo kunnen wij ons volledig richten op de zorg aan cliënten die vanzelfsprekend doorgaat.

Gaat de wijkverpleging dan wel door?

De zorg in de wijk gaat, met inachtneming van alle hygiënemaatregelen, gewoon door. In de wijkverpleging zijn regionale afspraken gemaakt met collega-zorgorganisaties. Zorgorganisatie Icare heeft aparte routes opgezet voor cliënten die besmet zijn met het coronavirus. Medewerkers op deze routes dragen de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Wanneer er bij IJsselheem een coronabesmetting wordt geconstateerd bij een cliënt in de wijk, dragen wij de zorg voor deze cliënt tijdelijk over aan Icare. Zo zetten we onze medewerkers op de meest efficiënte manier in, beperken we het risico van het overdragen van het virus in de wijk tot een minimum en kunnen we gezamenlijk verantwoorde zorg blijven bieden.

Kan mijn dierbare nog naar de dagbesteding?

Voor cliënten die bij ons wonen gaat de dagbesteding gewoon door. Cliënten van onze dagbesteding die elders wonen, zijn geïnformeerd dat bezoek aan onze locaties tot nader order wordt uitgesteld.  

Zijn vrijwilligers welkom in deze periode?

Ook de inzet van onze vrijwilligers valt onder deze maatregel, dat betekent dat zij de locatie niet kunnen bezoeken en de werkzaamheden/activiteiten die zij normaal gesproken doen, niet kunnen uitvoeren. Zij hebben persoonlijk bericht ontvangen met daarin uitleg wat dit voor hen betekent. 

Kan ik op bezoek komen bij mijn dierbare?

Voor familiebezoek, mantelzorg en normale bezoekjes aan cliënten is het tot nader order helaas niet mogelijk om op bezoek te komen.

Zijn er uitzonderingen mogelijk voor bezoek?

In uitzonderingssituaties wordt op medische gronden op individueel niveau beoordeeld of toegang mogelijk gemaakt kan worden. Wilt u hier iemand over spreken, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, te bereiken via telefoonnummer 088 339 44 00.

Kan ik in contact komen met mijn dierbare?

Wij weten dat niets het echte persoonlijke contact met uw dierbare(n) kan vervangen. Als alternatief bieden wij u de mogelijkheid tot beeldbellen aan. Op onze locaties zijn inmiddels iPads en telefoons uitgedeeld die zijn voorzien van FaceTime of videobellen via Whatsapp.

Bekijk ook de praatplaat van de Dementie academie hieronder, met mooie oplossingen en adviezen voor contact met uw dierbare.

Wordt mijn dierbare ondersteund bij het beeldbellen?

Een aantal vrijwilligers biedt ondersteuning bij het beeldbellen op de locaties. Wij hebben deze vrijwilligers hard nodig om onze zorgmedewerkers zoveel mogelijk te ontlasten. Zo hebben onze medewerkers hun handen vrij om de best mogelijke zorg te bieden. Deze vrijwilligers zijn speciaal geselecteerd en geïnstrueerd over ons hygiëne-protocol en het beeldbellen. Zij werken op één vaste afdeling of woning.

Hoe kan ik mij aanmelden voor beeldbellen?

Wilt u (of een ander familielid of vriend van uw dierbare) gebruik maken van de mogelijkheid tot beeldbellen en hebt u dit nog niet doorgegeven? Laat het ons weten door uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de betreffende locatie o.v.v. ‘beeldcontact’ te mailen naar info@ijsselheem.nl. Vermeld hierbij of u gebruik wilt maken van FaceTime of WhatsApp.

Hoe vaak kan ik beeldbellen met mijn dierbare?

Er is overweldigend veel belangstelling voor beeldbellen. Wij willen het beeldbellen voor cliënten die dat wensen, mogelijk maken. Het vraagt natuurlijk wat tijd en inzet om dit te organiseren. Dat betekent soms in de praktijk dat we niet altijd de gewenste frequentie kunnen waarmaken voor u of uw verwant. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Kan ik nog steeds de was doen voor mijn naaste of eten komen brengen?

Het ophalen/brengen van was of het brengen van eten/boodschappen is mogelijk op vaste dagen en tijdstippen.  Op de locatie waar uw naaste woont, staat aangeplakt/aangegeven op welke dagen en tijden het halen en brengen plaats kan vinden. 

Schone was en eten
Schone was en eten kunnen worden gebracht aan de voordeur of in de hal van de locatie waar uw naaste woont. Daar is een afleverpunt. Wij zorgen voor bezorging van deze spullen.

Vuile was
Vuile was nemen wij – indien u dit zo geregeld heeft met uw naaste - mee van uw appartement. Wij zetten deze bij het ophaalpunt gemarkeerd buiten zodat uw naaste deze kan ophalen. Wilt u zorgdragen voor een juiste vermelding van naam en appartement nummer, en afleveren in een afgesloten plastic bak of zak?

Hoe ziet de dagelijkse ondersteuning aan cliënten eruit?

De zorg voor onze cliënten en hun welzijn hebben onze grootste prioriteit. Naast de dagelijkse zorg proberen we op zoveel mogelijk gebieden ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld met onze geestelijk verzorgers, als er de wens is voor een gesprek over geloof, hoop en vertrouwen. Of met behandelaren zoals onze psychologen, om te praten over gevoelens van eenzaamheid en de behoefte aan contact. Of met onze fysiotherapeuten, die op locaties aanwezig zijn om beweegactiviteiten te ondernemen met cliënten.

Zijn er coronabesmettingen bij IJsselheem?

Op zowel locaties als in de wijkverpleging van IJsselheem zijn besmettingen met het coronavirus geconstateerd.

Hoe worden werkwijze en beleid rondom het coronavirus gecoördineerd?

Het beleid en de werkwijze rondom het coronavirus worden gecoördineerd door een zogenaamd uitbraakteam. Hierin zijn onder andere de Raad van Bestuur, de specialist ouderengeneeskunde en de praktijkverpleegkundige vertegenwoordigd. Het uitbraakteam is samengesteld op het moment dat de eerste besmetting in Nederland werd geconstateerd. Op alle locaties van IJsselheem zijn corona-coördinatoren aangesteld die als schakel fungeren tussen dit centrale uitbraakteam en de locaties. Als er besmettingen op een locatie zijn geconstateerd, coördineert een lokaal uitbraakteam op de locatie. We zetten voortdurend de kennis en expertise van onze eigen artsen en specialisten in en onderhouden nauwe contacten met het RIVM, GGD en Isala.

Hoe weet ik of er een besmetting is in de locatie van mijn dierbare?

Cliënten en eerste contactpersonen van de locatie waar een besmetting is, worden per mail of brief geïnformeerd. Hebt u tot op heden niets van ons gehoord, dan kunt u ervan uitgaan dat op de locatie waar uw dierbare woont, nog geen besmetting is.

Welke richtlijnen hanteert IJsselheem?

IJsselheem volgt de richtlijnen van het RIVM. Op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden) vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus.

Wanneer worden cliënten getest?

Cliënten bij wie het vermoeden van een besmetting met het coronavirus bestaat, worden getest. Indien de arts op basis van klachten constateert dat er geen enkele twijfel is over besmetting met het coronavirus, is een test soms niet nodig. Bij iedere verdenking wordt er direct volgens RIVM-richtlijnen verpleegd en/of verzorgd. 

Wat gebeurt er als een cliënt besmet is?

Als een cliënt besmet is met het coronavirus, verblijft hij of zij alleen in eigen appartement of kamer (in isolatie). Onze medewerkers dragen beschermende materialen tijdens de verzorging op de kamer. Deze werkwijze is effectief gebleken bij influenza uitbraken. De richtlijnen voor infectiepreventie wijken niet veel af van de richtlijnen die wij hanteren bij influenza (griep) of besmettingen met het norovirus. Dat maakt dat onze zorgmedewerkers snel en goed kunnen handelen in deze situatie. Medewerkers weten wat ze doen en werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Dat neemt niet weg dat hun dagelijkse werk erg is veranderd.

Wat gebeurt er op een woning/ afdeling waar besmetting is vastgesteld?

Bij besmetting houden wij de geldende RIVM-richtlijn aan: als iemand vandaag zelf geen klachten heeft, maar wel in contact of nabijheid is geweest met een corona patiënt, gaat hij of zij in quarantaine. De besmette cliënt is op eigen kamer in isolatie. De andere cliënten zonder klachten blijven op de woning/ afdeling in quarantaine. De hele afdeling noemen we het cohort en wij noemen dit cohort verplegen. Zo kunnen wij nauw observeren of andere cliënten op de woning/ afdeling ook besmet zijn met het coronavirus. 

Medewerkers verzorgen besmette cliënten met beschermende materialen (zoals mondkapje, schort, bril). Bij verzorging van de andere cliënten op de afdeling passen zij verhoogde hygiëne maatregelen toe (handhygiëne, mondkapjes bij verkoudheid). Bij verdenking van besmetting met het coronavirus wordt er alvast preventief verzorgd zoals bij een besmetting.

Voor kleinschalig wonen geldt dat soms de keuze wordt gemaakt (op advies van de arts) om bij meerdere besmettingen cliënten niet alleen op hun eigen kamer te laten verblijven. Medewerkers dragen dan de gehele dag beschermende materialen op de woning.

Kunnen besmette cliënten gezamenlijk naar een afdeling verhuizen?

Regelmatig wordt gevraagd of het een optie is om besmette cliënten gezamenlijk naar één afdeling te verhuizen en hetzelfde te doen voor gezonde cliënten. Dat doen wij niet, omdat het niet conform de richtlijn is van het RIVM.

Hoe worden cliënten en medewerkers beschermd?

IJsselheem beschikt op dit moment over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, brillen en schorten. Wij gebruiken deze volgens de richtlijnen van het RIVM. Onze medewerkers zijn hier goed van op de hoogte en weten wanneer zij deze moeten inzetten voor de veiligheid en gezondheid van de cliënt en die van henzelf.  

Hoe ziet het testbeleid voor medewerkers eruit?

Het testen van medewerkers is inmiddels niet enkel meer voorbehouden aan medewerkers van ziekenhuizen. Dankzij landelijke en regionale inspanningen met collega-organisaties, worden ook onze medewerkers nu getest. We zetten actief in op het laagdrempelig testen van onze medewerkers. Is de test positief en is een medewerker dus besmet met het coronavirus, dan informeren wij cliënten waar de medewerker mee in contact is geweest en/of eerste contactpersonen. De medewerker blijft thuis en gaat pas weer aan het werk als hij of zij, conform de richtlijn, 24 uur lang klachtenvrij is.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen?

Twee keer per week gaat er een update uit naar cliënten en eerste contactpersonen. Deze update wordt in print uitgereikt aan cliënten (uitgezonderd PG-afdelingen) en per e-mail verstuurd naar de bekende emailadressen van de eerste contactpersoon. Indien er geen mailadres bekend is versturen wij de update per post. De update worden ook geplaatst in het clientportaal. Afhankelijk van de locatie waar uw dierbare woont ontvangt u ook informatie van de locatie.

Kan ik post sturen naar mijn dierbare?

Post is een waardevolle vorm van contact op dit moment. Kaartjes van familieleden, tekeningen van kleinkinderen of een groet van buurtbewoners zijn van harte welkom. Omdat de deuren van onze locaties zijn gesloten, wordt alle binnengekomen post op één plek verzameld. Wij houden, om verspreiding van het virus te voorkomen, een periode van 24 uur aan voordat wij de post bezorgen bij cliënten. Belangrijke post die u normaal gesproken meeneemt, kunnen wij aan u doorsturen.

Ik heb behoefte aan contact, welke instanties kan ik bellen?

Nu we elkaar niet kunnen opzoeken zoals we gewend zijn, is er een verhoogd risico op eenzaamheid. Binnen de organisatie zijn er al mooie initiatieven in gang gezet zoals beeldbellen. Hierbij nog enkele aanvullende telefoonnummers.

Voor ouderen:

  • ANBO. 0348-466666. Bereikbaar op werkdagen van 10.00-15.00u.
  • KBO-PCOB. 030-3400600. Bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00u
  • Samen Ouderen Kletslijn Zwolle. 088-2011250 bereikbaar op werkdagen van 9.00- 17.00u

Voor mantelzorgers en naasten:

  • Mantelzorglijn 030-7606055 bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00u

Voor iedereen:

  • De Luisterlijn. 0900-0767  24/7 bereikbaar.

Gemeente Zwartewaterland:

  • Telefooncirkel: de telefooncirkel is door vrijwilligers opgezet om verbinding te houden met ouderen en mantelzorgers. Ze worden gebeld voor een luisterend oor, een praatje, aandacht en het aanbieden van concrete hulp, zoals boodschappen doen. Wie mensen kent die geholpen zijn met de telefooncirkel: ze kunnen worden aangemeld via welzijnzwartewaterland@gmail.com.

Gemeente Kampen:

  • In Kampen kunt u gebruik maken van een telefonische hulplijn als u hulpvragen heeft naar aanleiding van het coronavirus. Medewerkers en vrijwilligers van WijZ Welzijn Kampen en De Kern praten bijvoorbeeld met u over hulp bij boodschappen of vervoer. Maar u kunt ook gewoon bellen voor een praatje. De hulplijn staat in verbinding met verschillende bewonersinitiatieven, organisaties en ondernemers in Kampen. Zo kan de hulplijn vragen goed matchen aan passende partijen. De hulplijn is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur, bel: 038 456 97 00.

Welke bezoekregeling geldt voor mensen in de stervensfase?

Uiteraard is het in de stervensfase mogelijk om bij uw dierbare te zijn. Hierbij geldt dat maximaal twee personen aanwezig kunnen zijn.

Kunnen mensen die zijn overleden nog opgebaard worden op locaties van IJsselheem?

Nee, dit is helaas niet mogelijk op onze locaties zolang de maatregelen rondom het coronavirus van kracht zijn.

Neemt IJsselheem nog nieuwe cliënten op?

Op een aantal van onze locaties nemen we, ook in deze tijd, nieuwe cliënten op. Ook nemen we, net als altijd, patiënten op vanuit Isala. Regionaal, samen met andere zorginstellingen, kijken we welke mensen bij IJsselheem het best op hun plek zijn. Zo zorgen we gezamenlijk voor een doorstroom van patiënten vanuit het ziekenhuis naar onze en collega-organisaties. Onder hen bevinden zich ook coronapatiënten die geen dringende medisch specialistische hulp meer nodig hebben, maar nog te zwak zijn om naar huis te gaan. Zij worden alleen opgenomen op een afdeling waar al sprake is van cohortverpleging. Zo kunnen zij bij ons aansterken onder veilige omstandigheden. In ons Revalidatiecentrum in Isala stellen we een deel van de afdeling beschikbaar voor corona-patiënten.  

Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om, net als altijd, ouderen bij ons te laten wonen als het thuis niet meer gaat. Elke opname beoordelen we zorgvuldig. Onze zorgconsulenten voeren een uitgebreid intakegesprek, waarbij ook wordt nagegaan of iemand klachten heeft die kunnen wijzen op corona. Vervolgens beoordelen we of en waar de opname plaats kan vinden.

Ik heb een andere vraag, hoe kan ik contact opnemen met IJsselheem?

Op deze pagina vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via: 088 – 339 44 00 of info@ijsselheem.nl. Het Klant Contact Centrum is nu 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag en zondag van 09.00 tot 13.00 uur.