Uw kwaliteit van leven versterken

Waar staat IJsselheem voor?

Onze zorg begint bij het vermogen, de wens of de behoefte van de cliënt. Daarbij staan contact, aandacht, echte aanwezigheid en liefdevolle omgang voorop.

IJsselheem ziet gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven; dat noemen we positieve gezondheid.

Voor wie is IJsselheem?

IJsselheem is er voor oudere mensen die ondersteuning nodig hebben vanwege beperkingen die optreden en voor degenen die zich actief om hen bekommeren. Met diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling helpen de medewerkers en de vrijwilligers hen in het vinden van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Dit gebeurt met alle aandacht voor de persoonlijke situatie en behoeften.

Kwaliteitsverslag 2017
Er zit een verhaal in elk mens. Dat geloven we bij IJsselheem. Luisteren naar die verhalen is belangrijk, want het is het startpunt van goede zorg. En daar gaat het in het kwaliteitsverslag 2017 om. Medewerkers, clienten en familie vertellen in verschillende artikelen hun verhaal over hoe we samen werken aan het steeds verder verbeteren van de kwaliteit van zorg. Ook de voorzitters van de Centrale Clientenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht komen aan het woord.  
Kwaliteitsverslag 2017

Kwaliteit van zorg binnen IJsselheem: wat is dat?

Kwaliteit van zorg komt tot stand in gesprek tussen de cliënt, zijn naasten en onze medewerkers.

De medewerkers kunnen samen met hen als geen ander bepalen wat kwaliteit van zorg is en hoe dat geborgd moet worden, waarbij de cliënt en zijn naasten een belangrijke leermeester zijn. De teams zijn ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit van zorg op orde is. Dit zorgt ervoor dat eventuele problemen in een vroeg stadium kunnen worden opgelost. Onze medewerkers hebben de professionaliteit en de regelruimte om dit te doen in nauw overleg met de cliënt. De zelforganiserende teams waar zij in functioneren zijn gericht op het vinden van passende oplossingen bij veranderingen en nieuwe ontwikkelingen.

Kwaliteitsplan

In 2019 vormen de Focusbrief en de bijlage het kwaliteitsplan van IJsselheem.

Door op onderstaande links te klikken kunt u het kwaliteitsplan van IJsselheem over 2018 bekijken.