Borging

Teams spreken met de cliënt en zijn naasten, met elkaar en met hun leidinggevende resultaten af over de onderwerpen: tevredenheid van cliënten, kwaliteit van zorg, tevredenheid van medewerkers, samenwerking en financiën. De teams zijn gestart met het vastleggen van die afspraken in een teamplan waarvan de vorm is vrijgelaten.

Teams zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en leggen verantwoording af aan de cliënt, zijn of haar naasten en hun leidinggevende en doen dit binnen het kader van de zorgvisie. De medewerkers gaan, naast de formele overleggen, zoals het multidisciplinair overleg, regelmatig met u en uw naasten in gesprek over de kwaliteit van zorg, waarbij uw oordeel over de kwaliteit van zorg van groot belang is.

Daarnaast doen we metingen, audits en observaties om de kwaliteit van zorg en de vakbekwaamheid van onze medewerkers te borgen.

 

Gesprekken

De leidinggevende spreekt minimaal één keer per jaar met de teams over de teamplannen. Dan bespreken zij met elkaar wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden. De teams maken met de leidinggevende afspraken over wat zij in het komende jaar willen verbeteren en leren.

Naast deze jaarlijkse gesprekken bezoeken de leidinggevenden frequent de verschillende locaties van IJsselheem en gaan dan in gesprek met de medewerkers en de teams zodat zij weten wat er speelt. De mate waarin de teams eigenaarschap laten zien en verantwoording kunnen afleggen verschilt per team. Dit betekent dat de ondersteuning van het team door de leidinggevende en de teamcoach op maat wordt gegeven en aansluit bij de fase van zelforganisatie waarin het team zich bevindt.

In  gesprekken tussen leidinggevenden en de bestuurder worden voortgang en verbeterpunten binnen IJsselheem besproken. Dit gebeurt op basis van een rapportage over kwaliteit van zorg, vakbekwame en betrokken medewerkers, samenwerking en financiën. Deze informatie wordt gedeeld met de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.

IJsselheembreed zijn de aandachtspunten voor 2018 vastgelegd in een focusbrief. De voortgang van de projecten uit de focusbrief wordt gemonitord door het management van de organisatie. Dit wordt ook besproken in de overleggen met cliëntenraad, ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.

Onze aandachtspunten

  • Verder ontwikkelen van een handzaam digitaal hulpmiddel, een dashboard, waardoor teams informatie hebben over hoe ze ervoor staan en welke punten verbetering vragen.
  • Stimuleren van de zelfstandigheid van de teams.
  • Werken met de teamplannen.