Van wie krijgt u zorg binnen IJsselheem?

Onze medewerkers hebben een cruciale rol bij het versterken van de kwaliteit van leven van onze cliënten. Verwachtingen en vragen veranderen en de samenwerking met mantelzorgers en familie is steeds belangrijker. Dialoog staat voorop in de relatie tussen medewerker en cliënt.

Onze medewerkers regelen en organiseren wat nodig is, samen met u en uw naasten. Hun kennis, kunde en vakmanschap krijgen veel ruimte.  

Teamsamenstelling

De zorg bij IJsselheem wordt verleend door zelforganiserende teams. Teams bepalen, aan de hand van de indicatie/ZZP en in samenspraak met het netwerk rondom de cliënt hoe hij of zij het best verzorgd kan worden.

 IJsselheem streeft ernaar dat teams toekomstbestendig zijn zodat ze kunnen inspelen op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. De uitkomsten van onze Strategische Personeels Planning (SPP) kunnen hier bij helpen.

Extra medewerkers

De teams hebben budget (vanuit de extra kwaliteitsgelden voor de langdurige zorg) gekregen om extra tijd en aandacht te kunnen besteden aan cliënten en om te investeren in het vergroten van het welzijn en welbevinden. Teams hebben ervoor gekozen om extra assistenten aan te nemen die aanwezig zijn in de huiskamer van kleinschalige locaties. Dat leidt tot meer ‘nabijheid’ van zorgmedewerkers en toezicht op de gang van zaken in de huiskamers. 

IJsselheem is gestart met het werven van zij-instromers uit de richting Welzijn. Deze medewerkers werkten voorheen in bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg of kinderopvang. Zij volgen een traject op maat waarbij ze zich, in dienst van IJsselheem, kunnen omscholen tot verzorgende. De verwachting is dat zij hun kennis en kunde over welzijn overdragen aan hun collega’s, zodat ook andere medewerkers een bijdrage kunnen leveren aan de zinvolle invulling van de dagen van onze cliënten.

 

Onze aandachtspunten

IJsselheem heeft een uitdaging in het vinden en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Er zijn personeelstekorten in de ouderenzorg. IJsselheem zet daarom in op:

  • Leren en ontwikkelen, door het scholen van eigen medewerkers, omscholingstrajecten en zij-instroom vanuit andere branches;
  • Minder verzuim;
  • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
  • Arbeidsmarktcommunicatie.