Uw oordeel

We voelen ons verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, wetende dat de regie bij de cliënt ligt. We zorgen dat onze cliënten zoveel mogelijk kwaliteit van leven ervaren.  

IJsselheem vraagt de teams informatie en ervaringen van cliënten te verzamelen en te gebruiken voor verbetering van de kwaliteit van zorg. Hiervoor kunnen de teams gebruik maken van de BeleefMeter.

De BeleefMeter is een instrument dat aansluit bij de dagelijkse beleving van tevredenheid van medewerkers en cliënten en dat de mogelijkheid biedt om direct verbeteringen door te voeren. Zorgteams stellen zelf een vragenlijst op van maximaal 10 vragen waarbij ze gebruik kunnen maken van een bestaande databank. Het invullen van de lijst gebeurt op een IPad en duurt maximaal 10 minuten.

In 2017 is een pilot gedaan. Daaruit blijkt dat cliënten en medewerkers het prettig vinden in gesprek te zijn over de zorg en de kwaliteit van leven. De BeleefMeter fungeert daarbij als hulpmiddel.

Teams zijn niet verplicht met de BeleefMeterte werken; andere manieren om met elkaar in gesprek te zijn en blijven, mogen ook.

Zorgkaart Nederland

Naast het interne gesprek over kwaliteit van zorg stimuleert IJsselheem cliënten en naasten om via Zorgkaart Nederland een oordeel te geven over onze zorg- en dienstverlening. Naast dat dit ons inzicht geeft in over hoe er over ons wordt gedacht, geeft het keuze informatie voor potentiële cliënten en biedt het andere belanghebbenden, zoals verzekeraars en samenwerkingspartners inzicht.

Onze aandachtspunten

  • We stimuleren en ondersteunen teams bij gesprekken met cliënten over de kwaliteit van zorg.
  • We blijven ons oriënteren op manieren om het gesprek tussen cliënt, zijn of haar familie en medewerker goed te ondersteunen.
  • We gaan in gesprek met de cliëntvertegenwoordiging over hun rol binnen IJsselheem nu teams zelf organiserend werken.