Wonen en welzijn

Wonen en welzijn zijn essentiële onderdelen van ieders leven. We bespreken dan ook alle zaken die voor uw welzijn en wooncomfort van belang zijn en proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. We zorgen voor een veilige woonomgeving door te kijken naar de aankleding van de ruimtes: is het een prettige plek voor u om te eten en te slapen? Is er goede bescherming en verlichting rond het bed? Kunt u naar buiten?  Ook vinden we het belangrijk dat de manier waarop u uw dag doorbrengt bijdraagt aan uw welbevinden.  

Waardigheid en trots

Sinds 2016 ontvangt IJsselheem een extra financiële bijdrage vanuit het programma Waardigheid en trots van het Ministerie van VWS. Daardoor is het mogelijk om bijzondere momenten te organiseren en individuele wensen in vervulling te laten gaan. Een kleine bloemlezing: een ritje met een Ferrari, een bezoek aan een orchideeëntuin en op visite bij familie in Duitsland. Ook maakt Waardigheid en trots bijzondere vernieuwingen mogelijk, zoals de aanschaf van een Tovertafel of een duofiets.    

 

De betrokkenheid van uw netwerk borgen we doordat het Zorgleefplan in samenspraak met u en uw naasten tot stand komt. Daarnaast organiseert ieder team minimaal een keer per jaar een ontmoeting met familieleden waarbij de gang van zaken binnen de groep of de afdeling kan worden besproken.

 

Onze aandachtspunten

  • We geven invulling aan welzijn en beleving van een zinvolle dag van cliënten door te investeren in de manier van werken van onze medewerkers, vernieuwing van ons aanbod en diensten en door tijd en aandacht te hebben.
  • We verbinden de inspanningen van zorgmedewerkers en medewerkers van welzijn, activiteitenbegeleiding, voeding en het (technisch) onderhoud van de locaties beter met elkaar.
  • We betrekken naasten, mantelzorgers en vrijwilligers vaker en op andere manieren. In 2018 leggen we daarbij de focus op de participatie van de familie van de cliënt.
  • We blijven tot 2020 actief bezig met het programma Waardigheid en trots.