Mantelzorgers zeer waardevol

Binnen IJsselheem vinden we de betrokkenheid van de mantelzorger van grote waarde. Na de kennismaking blijft het voor de mantelzorger én IJsselheem belangrijk om contact te houden. We willen voorkomen dat alles wat zo vanzelfsprekend was ineens wegvalt. Daarom vinden we investeren in de kennismaking en een wederzijdse goede afstemming met de bewoner én met de mantelzorger erg belangrijk.

Mantelzorger kiest eigen rol

We willen graag weten wie de cliënt is en wat er in hem omgaat. Samen wordt gesproken over hoe de indicatie eruit ziet en wat hierbinnen de mogelijkheden zijn voor ondersteuning. De mantelzorger heeft de vrijheid om daarnaast zelf te beslissen of hij een bijdrage wil leveren bij de lichamelijke verzorging, activiteiten, huishoudelijke zorg of het eten. Uitgangspunt is hierbij dat wat de mantelzorger tot nu toe deed, gewoon door kan gaan. Het is fijn als de mantelzorger de verzorgende meehelpt wanneer hij daarvoor de gelegenheid heeft. Ook wordt gestimuleerd om activiteiten die er al waren te laten bestaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kerkelijke activiteiten, theaterbezoek of de kaartclub.
 

.