Ondernemingsraad

De medezeggenschap van medewerkers binnen IJsselheem is geregeld in de ondernemingsraad (OR). In deze raad zitten vertegenwoordigers van alle locaties en diensten. Veel zaken die binnen IJsselheem aan de orde zijn, worden voor advies of instemming aan de ondernemingsraad voorgelegd. De OR wordt in de regel tijdig betrokken bij veranderingen en streeft naar een zo goed mogelijke participatie van medewerkers. De OR zelf vergadert regelmatig en daarnaast overlegt de raad frequent met de bestuurder.

Meedenken in de ondernemingsraad

Medewerkers die graag meedenken over IJsselheem zijn van harte welkom zich bij verkiezingen beschikbaar te stellen voor de ondernemingsraad. Medewerkers die langer dan zes maanden in dienst zijn, komen hiervoor in aanmerking.

De taken en bevoegdheden van de OR zijn onder andere te verdelen in:

  • het behartigen van de belangen van medewerkers en de organisatie, waarbij gebruik kan worden gemaakt van het recht van overleg en het doen van initiatiefvoorstellen
  • advies- en instemmingsrecht bij beleidsvoorstellen
  • het recht op informatie

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) biedt een ruime mogelijkheid hiertoe. Daarnaast is er de CAO VVT waarin afspraken tussen werkgevers en werknemersorganisaties grotendeels zijn vastgelegd. De OR volgt deze afspraken en is bij een aantal onderdelen direct betrokken, ook via een ondernemingsovereenkomst.

De zittingsperiode voor OR-leden is drie jaar. Dit is vastgelegd in het reglement. Afspraken over faciliteiten zijn vastgelegd in een separate ondernemingsovereenkomst.

Informatie over medezeggenschap
Wil je meer weten over medezeggenschap bij IJsselheem of over de werkzaamheden van de ondernemingsraad? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris.
06 55872595