Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van IJsselheem wordt ingericht op cliëntcentrale zorg. De organisatie is nu nog in de ontwikkelingsfase waarin er naar toe wordt gewerkt dat medewerkers meer ‘eigen’ verantwoordelijkheid kunnen nemen in hun werk. Dat zij zelf kunnen beslissen wat zij naar hun eigen inzichten willen verbeteren, oppakken en uitvoeren binnen het zorgproces. Zij maken dan ook zelf de planning en werken samen met andere hulp- en zorgverleners van IJsselheem of andere organisaties. Hieronder verstaan we  andere zorgaanbieders, huisartsen, welzijnsorganisaties en gemeenten.

Dit betekent in de praktijk dat er in teams wordt gewerkt met zorgverleners vanuit verschillende achtergronden en vakgebieden, ook wel multidisciplinaire teams genoemd. Op deze manier kunnen de teams voldoen aan de wensen en behoeften van de cliënt. Deze toegenomen eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en samenwerking in teams vraagt om ondersteuning vanuit de ondersteunende diensten, het algemene beheer. Medewerkers moeten zo goed mogelijk worden ondersteund en gefaciliteerd in hun werkprocessen.

Raad van Bestuur

IJsselheem kent een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van Karin Leferink. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de exploitatie van IJsselheem en is, met inachtneming van de statuten, bevoegd om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de bestuurstaak uit te oefenen.

Managementteam

De raad van bestuur, de twee managers wonen, zorg en welzijn, de manager revalidatie & behandeling, de manager bedrijfsvoering en de manager wijkverpleging vormen gezamenlijk het managementteam. In het MT wordt het algemeen concernbeleid voorbereid en ontwikkeld. Zij fungeert als klankbord voor de RvB en initieert en signaleert ontwikkelingen binnen de organisatie.

Samenstelling Raad van Bestuur en Managementteam

  • K. (Karin) Leferink, raad van bestuur
  • B. (Bert) Penninkhof, manager wonen, zorg en welzijn
  • B. (Bea) Koele, manager wonen, zorg en welzijn 
  • T. (Tineke) van der Velde, manager revalidatie & behandeling  
  • E. (Egbert) den Engelsman, manager bedrijfsvoering
  • K. (Klaas) Visser, manager Wijkverpleging