Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de totale organisatie en bewaakt de doelstellingen evenals de strategie en de risico’s die verbonden zijn aan de diverse activiteiten. De Raad van Toezicht heeft een toeziende en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet binnen de organisatie werkzaam, maar bekleden een maatschappelijke functie.

De Leden

Mevrouw M.J. van Strien (voorzitter)

Marja van Strien, voorzitter Raad van Toezicht per 1 december 2016, heeft veel ervaring als directeur/bestuurder met veranderprocessen waarbij  innovatieve ICT een rol speelt en veel publieke en private partijen zijn betrokken. Zij is momenteel directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie en tevens een ervaren toezichthouder. Marja heeft zitting in de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad van Toezicht van IJsselheem.

Mevrouw A.G.M. Loomans

Angèle Loomans, lid RvT per 1 februari, 2018, heeft veel ervaring op het gebied van organisatieverandering en strategisch bestuur en vult het profiel bedrijfsvoering in binnen de Raad van Toezicht. Momenteel is zij directeur management services en als niet-statutair directielid lid van de Raad van Bestuur van ArboUnie BV.  Angèle is lid van de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

De heer V.E. van Dijk

Victor van Dijk, lid RvT per 15 maart 2018,  vult de profielen zorg en kwaliteit en financiën binnen de Raad van Toezicht in. Hij is momenteel algemeen directeur van ROVA NV te Zwolle. Hiervoor was hij voorzitter Raad van Bestuur van zorgorganisatie Omring. Victor heeft zitting in de auditcommissie.

De heer M.A.J. Seelen

Marc Seelen, lid RvT per 1 februari 2020, werkt als medisch specialist, de laatste jaren bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarnaast heeft hij, in hetzelfde ziekenhuis, de functie van Chief Medical Information Officer met als doel de informatievoorziening steeds verder te verbeteren. Hij neemt bij IJsselheem de portefeulle kwaliteit en veiligheid op zich.

De heer W.A. Bruinenberg

Wim Bruinenberg, lid RvT per 1 februari 2020, is een ervaren bestuurder en toezichthouder, die onder meer gewerkt heeft voor Maasduinen, een instelling voor wonen, zorg en welzijn in Noord-Brabant. Inmiddels is hij eigenaar van W.IM en zelfstandig interim bestuurder en adviseur. De afgelopen jaren werkte hij als voorzitter van de Raad van Bestuur bij SHO Centra voor Medische diagnostiek en als directeur-bestuurder bij laboratorium PAMM. Binnen de Raad van Toezicht van IJsselheem neemt Wim de portefeuille bedrijfsvoering op zich.

Contact

Wie contact op wil nemen met de Raad van Toezicht mailt naar rvt@ijsselheem.nl