Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de totale organisatie en bewaakt de doelstellingen evenals de strategie en de risico’s die verbonden zijn aan de diverse activiteiten. De Raad van Toezicht heeft een toeziende en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet binnen de organisatie werkzaam, maar bekleden een maatschappelijke functie.

V.l.n.r.: Victor van Dijk, Evelyn Finnema, Wieb Boerma, Marja van Strien, Angèle Loomans
V.l.n.r.: Victor van Dijk, Evelyn Finnema, Wieb Boerma, Marja van Strien, Angèle Loomans

De Leden

Mevrouw M.J. van Strien (voorzitter)
Marja van Strien, voorzitter Raad van Toezicht per 1 december 2016, heeft veel ervaring als directeur/bestuurder met veranderprocessen waarbij  innovatieve ICT een rol speelt en veel publieke en private partijen zijn betrokken. Zij is momenteel directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie en tevens een ervaren toezichthouder. Marja heeft zitting in de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad van Toezicht van IJsselheem.

De heer W. Boerma (vice-voorzitter)
Wieb Boerma, lid van de RvT per 1 januari 2011 en momenteel vice-voorzitter, is een ervaren manager met HR als basis en werkzaam bij Altrex B.V. te Zwolle. Daarnaast verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede als docent/coach. Bezet binnen de Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad de HR-portefeuille en is lid van de remuneratiecommissie.

Mevrouw E.J. Finnema
Evelyn Finnema, lid RvT per 1 mei 2017, vult binnen de Raad van Toezicht het profiel zorg en kwaliteit in.  Evelyn heeft zitting in de commissie kwaliteit en veiligheid. Zij is lector van het Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd aan NHL Stenden Hogeschool. Zij heeft een achtergrond als hbo-verpleegkundige en gezondheidswetenschapper en is gepromoveerd op belevingsgerichte zorg. Zij is een ervaren toezichthouder en haar passie is kwaliteit van zorg aan kwetsbare mensen met een ondersteuningsvraag vanuit het perspectief van de zorgontvanger, zijn/haar naasten en de professionals die hen ondersteunen.

Mevrouw A.G.M. Loomans
Angèle Loomans, lid RvT per 1 februari, 2018, heeft veel ervaring op het gebied van organisatieverandering en strategisch bestuur en vult het profiel bedrijfsvoering in binnen de Raad van Toezicht. Momenteel is zij directeur management services en als niet-statutair directielid lid van de Raad van Bestuur van ArboUnie BV.  Angèle is lid van de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

De heer V.E. van Dijk
Victor van Dijk, lid RvT per 15 maart 2018,  vult de profielen zorg en kwaliteit en financiën binnen de Raad van Toezicht in. Hij is momenteel algemeen directeur van ROVA NV te Zwolle. Hiervoor was hij voorzitter Raad van Bestuur van zorgorganisatie Omring. Victor heeft zitting in de auditcommissie.

Contact

Wie contact op wil nemen met de Raad van Toezicht mailt naar rvt@ijsselheem.nl