Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de totale organisatie en bewaakt de doelstellingen evenals de strategie en de risico’s die verbonden zijn aan de diverse activiteiten. De Raad van Toezicht heeft een toeziende en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet binnen de organisatie werkzaam, maar bekleden een maatschappelijke functie.

De Leden

Mevrouw M.J. van Strien (voorzitter)

Voorzitter sinds 1 december 2016

De heer W. Boerma

lid sinds januari 2011

Mevrouw E.J. Finnema

lid sinds mei 2017

Mevrouw A.G.M. Loomans

lid sinds februari 2018

De heer M.M. van Akkeren

lid sinds maart 2018

De heer V.E. van Dijk

lid sinds maart 2018

Contact

Wie contact op wil nemen met de Raad van Toezicht mailt naar rvt@ijsselheem.nl