Samenwerken aan betekenisvolle zorg

IJsselheem werkt nauw samen met partijen uit de regio in het organiseren van zorgdiensten voor ouderen. Onze locaties zijn nauw verbonden met de buurt en hebben ieder een eigen karakter. Hierbij staat de wens van de cliënt en de bewoner, als burger binnen een gemeente, centraal. De samenwerking moet een toegevoegde waarde hebben voor de cliënt. Centraal staat invulling geven aan betekenisvolle zorg.

Ons netwerk

IJsselheem heeft een sterk netwerk binnen de gemeenten Kampen en Zwartewaterland. In deze gemeenten wil IJsselheem als de belangrijkste aanbieder van intramurale zorg blijven functioneren. Daarnaast zetten we in op de uitbouw van extramurale dienstverlening - in samenwerking met anderen als Icare - , gemaksdiensten,  welzijnsfuncties (samen met onder andere stichting Welzijn Kampen, Stichting Welzijn Zwartewaterland, WIJZ en Travers) en maatwerkdienstverlening.

 

In de gemeente Zwolle is sprake van een concurrerende omgeving. IJsselheem participeert daar in een Zorgconsortium met gemeente en andere zorgaanbieders om het WMO-beleid vorm te geven.  Daarnaast werken we samen met woningcorporaties (deltaWonen, Beter Wonen, Wetland Wonen, Habion, Woonzorg Nederland). Op het gebied van de WMO zoeken we tevens samenwerking met ouderenbonden en kerken.

Samenwerking met Isala klinieken

IJsselheem heeft een intensieve samenwerking met de Isala Klinieken. Op het terrein van ziekenhuisgerelateerde zorg is IJsselheem dominant in de regio. Deze positie wil IJsselheem verder uitbreiden. We zetten in op een herinrichting van de revalidatiefunctie, inclusief tijdelijk verblijf.

Heem in de buurt

Een betekenisvolle positie hebben in de buurt vinden wij belangrijk. We gaan samenwerken met partijen die in de buurt een rol spelen.