De cliënt staat centraal

De wens of behoefte van de cliënt is altijd het uitgangspunt voor de zorg- en dienstverlening die wij bieden. De cliënt heeft een vraag en IJsselheem zoekt daarop het meest passende antwoord. Cliëntgerichtheid, gastvrijheid en kwaliteit staan in al het handelen van de medewerkers centraal. Zij spelen actief in op individuele keuzes van cliënten, die hierdoor hun zelfstandigheid zoveel mogelijk kunnen behouden.

Onze missie

IJsselheem is er voor oudere mensen die ondersteuning nodig hebben vanwege beperkingen die optreden en voor degenen die zich actief om hen bekommeren. Met diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling helpen de medewerkers en de vrijwilligers hen in het vinden van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Dit gebeurt met alle aandacht voor de persoonlijke situatie en behoeften.

 

Onze visie

Waarom wij dat zo beleven? Daarop hebben wij een duidelijke visie. Wij vinden dat bij IJsselheem de wens of behoefte van de cliënt altijd het uitgangspunt is voor de zorg- en dienstverlening. De cliënt heeft een vraag en IJsselheem zoekt daarop het meest passende antwoord. Cliëntgerichtheid, gastvrijheid en kwaliteit staan in al het handelen van de medewerkers centraal. Zij spelen actief in op individuele keuzes van cliënten, die hierdoor hun zelfstandigheid zoveel mogelijk kunnen behouden.

Onze medewerkers hebben maximale vrijheid om die zorg en ondersteuning te bieden waar de cliënt het meeste baat bij heeft. Belangrijk is om het gesprek met cliënten voorop te laten staan; protocollen volgen daarop. De cliënt geeft zelf aan wat hij nodig heeft en wat goed voor hem of haar is.

De komende jaren groeien we uit tot kloppend hart in de buurt. Een plek waar ouderen in elke omstandigheid terechtkunnen voor zorg, welzijn en wonen. De ouderen kiezen zelf voor wat nodig is om een betekenisvol leven te leiden, waarin iedere dag de moeite waard is. We zien de zorg dan ook als het leven zelf. Met tijd en aandacht voor echte ontmoetingen. En met contact dat oprecht en aandachtig is. IJsselheem zorgt, ondersteunt én verbindt mensen en organisaties die dat mogelijk helpen maken.