Vriendenstichtingen

De Stichting Vrienden van IJsselheem en De Stichting Vriendenkring Zwolle steunen Woonzorgconcern IJsselheem bij het aanbieden van zorg en dienstverlening aan haar cliënten. In de praktijk zijn er regelmatig zaken die nauwelijks of niet betaald kunnen worden uit de reguliere financiering. Zaken die erg belangrijk zijn voor het welzijn van de cliënten. De Stichting Vrienden van IJsselheem en De Stichting Vriendenkring Zwolle financieren met hulp van de donateurs ontspanningactiviteiten en voorzieningen voor de bewoners van alle locaties van IJsselheem. Dankzij de Vrienden worden veel wensen verwezenlijkt.

Word donateur!
Voor een klein bedrag per jaar bent u al een vriend van IJsselheem en draagt u bij aan een aangenaam verblijf voor de bewoners. U kunt de Stichting Vrienden van IJsselheem machtigen om jaarlijks een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven (machtigingsformulieren zijn op de locaties te verkrijgen). Uiteraard is een eenmalige gift ook van harte welkom. U kunt uw gift rechtstreeks overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0961 0114 24 ten name van Stichting Vrienden van IJsselheem.
038 339 44 00

Donateurs

Nog steeds zijn er middelen nodig om voorzieningen en activiteiten te kunnen financieren. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een rolstoelbus en het laten rijden daarvan en een mobiele geluidsinstallatie, maar ook voor recreatieve middagen en een vakantie voor bewoners. Of voor het inrichten van een beweegtuin. Zonder hulp kunnen de Vriendenstichtingen dit niet voor de bewoners realiseren. De Vrienden zijn afhankelijk van donaties, legaten en schenkingen. Om meer structurele inkomsten te verkrijgen, richt de stichting zich vooral op het verkrijgen van vaste donateurs.

Vrienden van IJsselheem

Stichting Vrienden van IJsselheem (Kampen, Zwartewaterland) richt zich op de locaties in Kampen en Zwartewaterland met uitzondering van De Meente waar een particuliere stichting actief is. In het bestuur zijn de volgende personen actief:

Voorzitter: R. van Doorn

Penningmeester: P. Dijkstra

Bestuurdslid: D. van Dijk

Bestuurslid: A. van den Berg

Fiscaal nummer: 8033.07.457

IBAN: NL72 SNSB 0961 0114 24

De bestuurders van de Stichting Vrienden van IJsselheem ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Stichting Vriendenkring Zwolle

Stichting Vriendenkring Zwolle richt zich op de IJsselheemlocaties in Zwolle. Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen:

Voorzitter: N.P. Menger - Vogelaar

Secretaris: K.J. Wienen - van den Brink

Penningmeester: H. Kuiper

Bestuurslid: C.F.S. Schudel

Bestuurslid: B. Koele

Fiscaal nummer: 29.33.780

IBAN: NL28 RABO 0140962085

De bestuurders van de Stichting Vriendenkring IJsselheem Zwolle ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

ANBI

De Stichting Vrienden van IJsselheem en De Vriendenkring Zwolle hebben beide een ANBI-gecertificering en maken daarmee schenkingen aantrekkelijk. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zet zich tenminste voor minstens 90 procent in voor het algemeen nut. Giften zijn in de in- en vennootschapsbelasting aftrekbaar wanneer zij zijn gedaan aan een ANBI. Om als ANBI te worden aangewezen, moet een organisatie deze status aanvragen bij de Belastingdienst.