Dagbesteding

Dagbesteding kan een uitkomst zijn wanneer u eenzaam bent, gebrek heeft aan sociale contacten en problemen met de dagstructuur. Dagbesteding is een groepsgerichte opvang van ouderen en biedt tal van activiteiten in een gestructureerd en gevarieerd dagprogramma voor een of meerdere dagen per week.

Dagstructuur

Op professionele wijze begeleiden de medewerkers  ouderen door gebruik te maken van activiteiten. Dat kan zijn de krant lezen en de actualiteit bespreken, groepsgymnastiek of handwerken, schilderen en een wandeling maken.
De activiteiten zijn er op gericht om deelnemers geestelijk en lichamelijk te stimuleren. De deskundige medewerkers van de dagbesteding geven professionele begeleiding en ondersteuning en passen het programma aan op de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt.
De gezamenlijke maaltijd is onderdeel van de dagstructuur. De dagbesteding ondersteunt op een professionele manier, zodat zo lang mogelijk de zelfstandigheid behouden kan blijven of verbeteren.

IJsselheem biedt dagbesteding van maandag tot en met vrijdag.

Behandeling
De dagbesteding kan aangevuld worden met behandeling. Dagbesteding met behandeling is een vorm van hulpverlening waarbij cliënten gedurende één of meerdere dagen per week gebruik maken van de verschillende diensten van het verpleeghuis om de zelfstandigheid in stand te houden of te verbeteren. De dagbehandeling geeft adviezen ter ondersteuning van de thuissituatie. IJsselheem biedt op de locaties Myosotis en Nieuwe Haven therapieën die uiteenlopen van logopedie en ergotherapie tot het bieden van een duidelijke dagstructuur en leren omgaan met beperkingen.  
Behandelmogelijkheden

Indicatie aanvragen bij CIZ