Financiering

Financiering van behandeling en revalidatie loopt via verschillende stromen.

Behandeling Thuis wordt vergoed op verschillende manieren. De vergoeding voor fysiotherapie, ergotherapie en logopedie is afhankelijk van uw zorgverzekering. Voor de meeste behandelingen is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Indien u een vraag heeft voor onze specialist ouderengeneeskunde of onze psycholoog, wendt u zich dan tot uw huisarts. Uw huisarts kan onze specialisten in consult vragen. De vergoeding vindt dan plaats vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Vergoeding revalidatie

Revalidatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Aanmelding voor revalidatie vindt plaats via het ziekenhuis.