Afasie en spraakapraxie

Afasie is een taalstoornis ontstaan door hersenletsel, zoals een beroerte, ongeval of tumor. Wanneer iemand afasie heeft, kan het moeilijk zijn om op woorden te komen of om te begrijpen wat anderen zeggen. Bovendien kunnen lezen en schrijven problemen opleveren. Dit komt door een beschadiging in het taalcentrum van de hersenen. 

Bij spraakapraxie is het programmeren van de spieren die nodig zijn voor het spreken verstoord. Spraakapraxie komt vaak voor in  combinatie met afasie.

Behandeling afasie en spraakapraxie

Voorafgaand aan de behandeling onderzoeken wij hoe uw begrip is van gesproken en geschreven taal en kijken we hoe de communicatie verloopt met uw omgeving. Aan de hand van de resultaten geven wij u (en uw omgeving) voorlichting en advies over de mogelijkheden van behandeling.

De behandeling is individueel en gericht op uw wensen en behoeften. Wij geven u oefeningen om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te trainen. Ook leert u om op een andere manier te communiceren met uw directe omgeving.  Soms is een communicatiemiddel daarbij zinvol. Wij adviseren en begeleiden u hierin. 

Bij spraakapraxie onderzoeken wij de spraak, verstaanbaarheid en mondmotoriek. Vervolgens stellen wij in overleg met u een diagnose en een behandelplan op en gaan we gericht met u oefenen.

Specialisaties op het gebied van afasietherapie

Naast individuele therapie bieden wij ook:

  • Speech Music Therapy for Aphasia (SMTA)
    SMTA is een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie voor mensen met afasie en/of spraakapraxie. Uitgangspunt van SMTA is de gedachte dat muziek (met name melodie en ritme) het spreken ondersteunt en stimuleert.
  • Afasiekoor
    Het doel van het afasiekoor is het activeren van de taalvaardigheid en de communicatie door middel van muziek en zang. Daarnaast is het hebben van een leuke tijd en lotgenotencontact belangrijk. Onderstaand YouTube filmpje geeft een goede impressie van hoe het er aan toe gaat tijdens een repetitie.