Logopedie bij dementie

Door dementie kunnen communicatie- en slikproblemen ontstaan. Vaak beginnen problemen op het gebied van taal. Dit wordt ook wel ‘Primair Progressieve Afasie’ (PPA) genoemd. Juist in dit stadium kunnen wij een  bijdrage leveren aan het verbeteren van de communicatie. 

Kenmerken Primair Progressive Afasie

De kenmerken van PPA verschillen per persoon. De volgende kenmerken kunnen zich voordoen: 

 • woordvindingsproblemen; 
 • het gebruik van verkeerde woorden: stoel in plaats van tafel of voek in plaats van boek; 
 • moeizame, haperende spraak; 
 • regelmatig gebruik van woorden als ‘dinges’ of ‘dat daar’;
 • moeite met het maken van goede zinnen; 
 • spraakdwang: continu blijven spreken; 
 • (regelmatig) zichzelf verbeteren; 
 • vergeten waar het gesprek over ging; afdwalen, blijven hangen of juist stilvallen; 
 • regelmatig dezelfde woorden of uitdrukkingen gebruiken; 
 • de omgeving minder goed begrijpen; 
 • er is meer of minder uitleg nodig dan voorheen; 
 • moeite met schrijven; 
 • moeite met lezen. 

Deze kenmerken kunnen voor u vervelende gevolgen hebben zo kunt u: 

 • uzelf soms niet goed kunnen uiten;
 • wordt u onvoldoende of zelfs niet begrepen; 
 • gesprekken niet altijd goed volgen;
 • vragen onvoldoende begrijpen, waardoor er miscommunicaties ontstaan;
 • zich afsluiten tijdens gesprekken;
 • vermeden worden.

Door middel van behandeling kunnen wij u helpen bij het verminderen van deze kenmerken.

Behandeling Primair Progressieve Afasie

Aan de hand van een onderzoek geven wij u communicatieadviezen en starten wij een kortdurende behandeling. Zo kunnen wij eventuele communicatieproblemen op korte- en lange termijn verminderen. Daarnaast is het mogelijk om samen een communicatiehulpmiddel uit te zoeken of te ontwikkelen, zoals een levensboek.

Naast taalproblemen kunnen in een later stadium ook slikproblemen optreden. Ook dan kunnen wij u verder helpen.