Logopedie bij kanker in het hoofd- en halsgebied

Bij verschillende vormen van kanker kunnen problemen ontstaan waar wij als logopedisten ondersteuning bij kunnen bieden.

Welke problemen zich voordoen, in welke mate en wat voor invloed ze hebben op het dagelijks leven verschilt sterk per persoon en is afhankelijk van diverse factoren. Wij beoordelen dan ook altijd iedere situatie apart en bespreken uitvoerig met u welke behandeling wij u kunnen bieden.

Strottenhoofdkanker

Bij strottenhoofdkanker wordt soms het strottenhoofd verwijderd (laryngectomie) en krijgt iemand  een buisje in de keel  (canule) voor spraakverbetering of ter voorkoming van ernstig verslikken. Wij kunnen u vervolgens helpen bij het opnieuw leren spreken en waar mogelijk opnieuw leren slikken.

Tumor in de mond

Bij een tumor in de mond (mondbodemcarcinoom) kunnen problemen ontstaan met het spreken en slikken. De mate waarin dit gebeurd is afhankelijk van de grootte van de tumor en de manier van behandeling. Zo kan er na bestraling sprake zijn van een droge mond, of zijn er na verwijdering van tumoren problemen met slikken. Om deze symptomen te verminderen kunt u een beroep doen op ons.

Hersentumor

Klachten bij een hersentumor zijn sterk afhankelijk van de plaats van de tumor in de hersenen. De symptomen zijn in drie groepen te verdelen, namelijk:

  • uitvalsverschijnselen
  • epilepsie
  • klachten door druktoename binnen de schedel

Er zijn twee soorten uitvalsverschijnselen waarbij wij ondersteuning kunnen bieden. Namelijk verlammingsverschijnselen in de spieren die betrokken zijn bij het spreken en slikken en taalproblemen. Bij taalproblemen kan er eventueel een ondersteunend communicatiehulpmiddel worden aangeschaft.