Parkinson(isme)

Parkinsonisme is een verzamelterm voor de symptomen die mensen met de ziekte van Parkinson kunnen hebben.

Deze symptomen kunnen ook voorkomen bij beschadiging van dezelfde hersengebieden als bij de ziekte van Parkinson, maar met een andere oorzaak, zoals: - ziekten die verwant zijn aan de ziekte van Parkinson (atypisch parkinsonisme, zoals MSA, PSP, CBG); 

  • een slechte doorbloeding van de hersenen (vasculair parkinsonisme);
  • het gebruik van bepaalde medicijnen (medicamenteus parkinsonisme); 
  • blootstelling aan giftige stoffen (toxisch parkinsonisme). 

Belangrijke symptomen bij het begin van de ziekte van Parkinson zijn:

  • Het trillen van handen, benen, kin of tong (tremor);
  • Het trager worden van bewegingen (bradykinesie);
  • Stijfheid (rigiditeit);
  • Instabiliteit in de houding.

Soms worden deze symptomen voorafgegaan door een verminderde reuk, obstipatie, depressie of slaapstoornissen. Deze klachten zijn echter zo algemeen van aard dat de diagnose Parkinson in dit stadium zelden wordt gesteld. 
Vaak hebben deze symptomen tot gevolg dat het lopen, aankleden, spreken of eten moeilijker gaat. Vooral met de laatste twee symptomen kunnen wij u uitstekend helpen.

Behandeling Parkinson(isme)

Door de verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. Het is daarbij belangrijk dat de verschillende behandelingen op elkaar zijn afgestemd.

De behandeling wordt waar mogelijk gegeven door de logopedisten van IJsselheem die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Zij zijn speciaal geschoold in het behandelen van cliënten met Parkinson. De ParkinsonNet zorgverleners (bijvoorbeeld Parkinson verpleegkundigen, neurologen) werken onderling nauw samen. Daarom zijn de behandelingen deskundig en optimaal op elkaar afgestemd.