Slikproblemen (dysfagie)

Slikproblemen kunnen ontstaan door problemen in de aansturing van spieren of als er sprake is van een plaatselijke beschadiging. Verslikken (en het daarbij behorende hoesten) is de bekendste vorm van een slikstoornis. Maar ook het kauwen of transporteren van voedsel vanuit de mond naar de keel kan een probleem zijn. 

Slikproblemen hebben zowel lichamelijke als sociale gevolgen. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld verslikken, moeite met kauwen, het blijven hangen van voedsel of gewichtsverlies. Sociale gevolgen van slikproblemen kunnen zijn dat het eten in een restaurant lastig is en dat het plezier in eten en drinken afneemt. 

Slikstoornissen ontstaan door meerdere oorzaken. Zo zijn er: 

  • Neurologisch (vanuit de hersenen/spieren) gerelateerde slikproblemen
  • Oncologisch (kanker) gerelateerde slikproblemen
  • Presbyfagie (slikproblemen als gevolg van ouderdom)

Behandeling dysfagie

Voorafgaand aan de behandeling onderzoeken wij uw slikgedrag en stellen vervolgens de oorzaak vast. Daarbij beoordelen wij in welke fase van het slikproces de stoornis zich bevindt. Vervolgens stellen wij in overleg met u een behandelplan op.

Het doel van de behandeling is:

  • het verminderen van het risico op verslikken; 
  • het verbeteren van de inname van vocht en voeding voedingstoestand,;
  • het plezier terugbrengen in het eten en drinken. 

De behandeling bestaat uit het aanleren van compensatiestrategieën en het trainen van specifieke spieren. Daarnaast geven wij u advies (en uw omgeving) over bijvoorbeeld uw houding tijdens het eten, de manier van eten en de structuur van voedsel.